Danilo Kiš sa roditeljima (Milicom i Eduardom Kišom) i sestrom Danicom, Subotica, maj 1936.

 

Danilo Kiš sa sestrom Danicom u dvorištu u Ulici oslobođenja 8, Subotica 1936.

 

Danilo Kiš (prvi red u sredini), sa roditeljima i rodbinom, Cetinje, 1939. U gornjem redu, u sredini, otac, majka i ujak Risto Dragićević.

 

Danilo Kiš, Cetinje, 1948. ili 1949.

 

Danilo Kiš, Cetinje, oko 1953.

 

Danilo Kiš, Beograd, 1957.