ISTRAŽNI POSTUPAK

 

    Od kada je aktivan web sajt posvećen Danilu Kišu?

    Od 15. oktobra 1999, od desete godišnjice piščeve smrti. Druga, proširena verzija aktivirana je 22. februara 2000, na šezdeset petu godišnjicu rođenja Danila Kiša. Treća verzija postavljena je 22. februara 2001. Četvrto, dopunjeno, izdanje aktivno je od 15. oktobra 2001.

 

    Navedite adresu sajta.

    www.kis.org.yu

 

    Navedite e-mail.

    posta@kis.org.yu

 

    Pod kojim uslovima se sajt najbolje vidi?

    Sajt je optimizovan za Internet Explorer 4.0+, rezoluciju 800x600 i 16-bitnu paletu boja.

 

    Navedite imena odgovornih lica.

    Mirjana Miočinović, Aleksandar Lazić  i  Predrag Janičić.

 

    Pod kojim su izgovorom navedena lica radila na pomenutom sajtu?

    M. M. je na sajtu radila po default-u.

    A. L. i P. J. tvrde da sajtom vraćaju svoj dug Danilu Kišu (iako nisu lično poznavali Danila Kiša, iako ga poznaju samo posredstvom njegovih knjiga).

 

    Šta su želeli da postignu pomenutim sajtom?

    Želeli su (ako im je verovati) da Kišova literatura i na ovaj način komunicira sa čitaocima.

 

    Kome je sajt namenjen?

    Poklonicima Kišove literature, sadašnjim i budućim.

 

    Da li je u pravljenju sajta neko pomogao autorima?

    Da.

 

    Navedite njihova imena, generalije i način na koji su pomogli?

    Milena Marković (bibliotekar SANU) pomogla je u pripremi i obradi podataka vezanih za Kišovu ličnu biblioteku i bibliografiju. Milan Petrović ("Smederevska sedmica") je ustupio autorima na korišćenje digitalnu kameru. Jelena Prokić (diplomirani filolog) je bila korektor. CZKD je kao institucija stao iza sajta. SANU je dozvolila da se podaci o knjigama iz Kišove lične biblioteke pojave na sajtu. Zoran Jovanović (Baltimor, SAD) je pružio izuzetnu pomoć u promovisanju sajta i pripremama za njegovo dopunjavanje. Aleksandar Gogić i Miloš Jakovljević autorima su pružili tehničke savete. Njima su autori sajta zahvalni na pomoći.

 

    Kome su još autori zahvalni?

    Svim posetiocima sajta koji su svojim sugestijama uticali na izgled naknadnih verzija.

 

    Da li su autori primili neko pravo pismo?

    Da. Jedan posetilac (Vladimir Bacunov, Ukrajina) poslao je autorima sajta tri crvene marke s likom Lenjina.

 

    Pregledajte i opišite te marke.

   

   

    Na kojim sajtovima se nalazi link ka Kišovom?

Serbian-American Alliance of New England

Srpska akademija nauka i umetnosti

Balkanologie

Biblioteka Alexandria

Knjizara

Kontrast

Open directory project

beograd.com

Virtualni magazin za omladinu

Blic on-line

google.com

Internet knjizara

Univerzitet u Bonu Top 10

Udruzenje knjizevnika Srbije

Projekat Rastko Srpska studentska asocijacija Berlina

The modern word

 

    Čime su se autori služili u pravljenju sajta?

    Kišovim knjigama, dokumentima, glasom, fotografijama, slikama, crtežima, sećanjem.

 

    Da li su navedeni izvori autentični?

    Da.

 

    Da li na sajtu postoji materijal koji može da zavara posetioca svojom nepouzdanošću ili neautentičnošću?

    Uporedo sa autentičnim Kišovim potpisom stoje grafički motivi, u čijem pravljenju je korišćen font koji "neobično podseća" na Kišov rukopis. Postoji mogućnost da neki posetioci sajta budu dovedeni u zabludu.

 

    Šta bi neki posetilac sajta mogao da pomisli?

    Da je u pitanju autentičan Kišov rukopis.

 

    Navedite precizne podatke o tom fontu.

    Ime fonta je Staccato222 BT; korišćen je u veličinama 40, 50 i 55.

 

    Vratimo se dokumentima. Koji su materijali prezentovani na sajtu?

    Jugoslovenski vozni red iz 1938. godine, izvod iz knjige rođenih Danila Kiša iz 1940, pismo Eduarda Kiša iz 1942, rukopis Mansarde itd.

 

    Koji je još relevantan materijal prisutan na sajtu, koji materijal je upotrebljiv kao dokazni?

    Kišova autobiografija (u pisanom i tonskom obliku), biografija, kompletna bibliografija,  spisak knjiga iz Kišove lične biblioteke, tonski zapis "Danilo Kiš peva", video zapis "O zlu i iskustvu" itd.

 

    Gde se ovi materijali još mogu naći?

    Na kompakt disku DANILO KIŠ: OSTAVŠTINA (priredili M. Miočinović, P. Janičić, A. Lazić; nekomercijalno izdanje; septembar 2001). Disk sadrži oko 5000 jedinica: kompletnu Kišovu zaostavštinu, biografiju, bibliografiju, slike i spisak knjiga iz Kišove kolekcije, audio i video zapise. 

   

    Predočite naslovnu stranu diska.

   

 

    Vratimo se sajtu. Kojim će se materijalima sajt dopunjavati?

    Verzijom na engleskom i francuskom jeziku, odeljkom Saputnici koji je zamišljen kao tačka okupljanja poklonika Kišove literature.

 

    Koje se fotografije mogu videti na sajtu?

    Fotografije iz 1931. i iz kasnijih godina. Fotografije snimljene u Kraljevini Jugoslaviji, Mađarskoj, Francuskoj i u SFR Jugoslaviji.

 

    Koje su slike i crteži prezentovani na sajtu?

    Slike i crteži koje je uradio Danilo Kiš, godine 1963. i godine 1988.

   

    Kojom su tehnikom napravljene te slike i ti crteži?

    Olovkama u boji, pastelom, hemijskim olovkama.

 

    Da li su te slike i ti crteži bili poznati javnosti?

    Ne, većina nije.

 

    Da li su Kišove knjige prezentovane na sajtu?

    Da.

 

    U kom obliku?

    Sve Kišove knjige prezentovane su izabranim fragmentima i bibliografskim podacima. Neka izdanja su predstavljena i naslovnim stranama.

 

    Da li na sajtu postoje još neki tekstovi Danila Kiša?

    Da, prezentovani su i tekstovi "Jevrejin Baruh i Pastijeri" i "Paralelizmi".

 

    Da li su ti tekstovi bili do sada negde objavljeni?

    Ne.

 

    Navedite ostale materijale prisutne na sajtu.

    Milišićev tekst o Kišu, napisan krajem oktobra 1989.

 

    Nastavite.

    Slike iz Kišovog stana, uključujući Šejkino "Skladište".

   

    Nastavite.

    Fotografije "singerice" iz Kišovog stana, peščanika, menore, oslikanog sifona koji se pominje u jednoj Kišovoj priči.

 

    Nastavite, nastavite.