STRAZBUR 1963-1964.

Portret oca

Autoportret

 

Boce II

Ručak udvoje II

 

Mrtva priroda s ribama

Tri platana

 

Tri platana

Kapela

 

Mala gitara

Velika gitara

Predeo s gitarom

 

LISABON 1988.

Salmon Ruždi