Život, literatura > Čitav život
Podmuklo dejstvo biografije