BIBLIOGRAFIJA DANILA KIŠA

/ priredila Branislava Stojanović

 

94.     Опроштај с мајком. – Омладински покрет. XII: 3 (1. април 1953) 4.

95.     Сјутра. – Пјесма о Јеврејки: мотив из 1941. – Сусрети. I: 3 (април 1953) 147.

96.     Одјек из дјетињства. – Омладински покрет. XII: 10 (15. јул 1953) 7.

97.     Susret s majkom u jesen. – "Kraju mog djetinjstva...". – Zapisi na listu. – Polet. I: 4 (1953) 222-223.

98.     Црвени бик. – Сусрети. I: 7-8 (1953) 465-466.

99.     Јуда. – Омладински покрет. XII: 17 (1. новембар 1953) 6-7.

100. Најбоље странице у дјелима наших класика тијесно су везане за народни живот: [школски састав]. – Омладински покрет. XIII: 1 (1954).

101. Записи на листу: (Не смијем. – Врач. – Море је тако дубоко). – Сусрети. II: 4 (фебруар 1954) 298.

102. Јуда: одломак. – Сусрети. II: 10 (фебруар 1954) 696-701.

103. Три пјесме: (Биографија. – Сватови. – Клавир). – Стварање. X: 2 (1955) 87-88.

104. Коса. – Наша жена. XII: 6 (1955) 10, 13.

105. Модел. – Сусрети. III: 8-9 (август-септембар 1955) 600-601.

106. Мит о Зорбасу: [Никос Казанцакис: Доживљаји Алексиса Зорбаса, Загреб, 1955]. – Сусрети. IV: 7-8 (јул-август 1956) 540-543.

107. Miro Glavurtić. – Видици. V: 26 (март 1957) [8].

108. Biografija.Kadima. I: 4 (1957) 5.

109. Pesma o pesmi.Kadima. I: 4 (1957) 5-6.

110. Мит о Прометеју. Сусрети. V: 3 (мај 1957) 171-183.

111. Зрела есејистика: [Павле Зорић: Чланци]. – Сусрети. V: 3 (мај 1957) 231-235.

112. Petefi i revolucija. Видици. V: 28-29 (мај-јуни 1957) [4].

113. Kosmosofiska ekskurzija. – Видици. V: 30-31 (октобар-новембар 1957) [6].

114. Залазак сунца. – Сусрети. V: 12 (1957) 955.

115. Блажо Шћепановић: Лобања у трави.Стварање. XVII: 11 (1957) 869-870.

116. Драган Колунџија: Затвореник у ружи. – Стварање. XVII: 11 (1957) 870.

117. Похвала спаљивању. – Сусрети. V: 11 (1957) 928-930.

118. Мртва природа: (С рибама. – С голубовима. – Са цвећем). – Стварање. XIII: 1 (1958) 44.

119. Putovati znači živeti. – Видици. VI: 33-34 (јануар-фебруар 1958) [5].

120. Galicija. – Kadima. II: 5 (februar 1958) 4-5.

121. Излет на светионик. – Видици. VI: 35-36 (март-април 1958) [4].

122. Riđokosa. – Kadima. II: 6 (juli 1958) 9-10.

123. Novi roman Irvina Šoa: [Irvin Šo: Lusi Kraun]. – Književne novine. IX: 79 (7. novembar 1958) 79: dodatak 1.

124. Herman Broh: Mesečari i Vergilijeva smrt. – Književne novine. IX: 80 (21. novembar 1958) 9.

125. Материјализација идеје и идеализација материје. – Подриње. 11 (1958) 25-28.

126. Džems Farel: Stads Lanigan.Književne novine. IX: 81 (5. decembar 1958) 4.

127. Živko Jeličić: Marin Držić. – Književne novine. IV: 81 (5. decembar 1958) 4.

128. O inspiraciji. – Видици. VI: 39 (децембар 1958) [1-2].

129. Антонио Фогацаро: Песникова тајна. – Књижевне новине. X: 84 (16. јануар 1959) 4.

130. Јанез Менарт: Мозаик. – Књижевне новине. X: 85 (30. јануар 1959) 6.

131. Verlen ili o muzici. – Izraz. III: V: 1 (1959) 39-58.

132. Једна шетња господина Мака. – Видици. VII: 40-41 (јануар-фебруар 1959) [12].

133. Zločin i kazna. – Mladost. IV: 124 (25. februar 1959) 7: ill. (Priča "Mladosti")

134. Juda: (odlomak). – Kadima. III: 7-8 (februar 1959) 5-7.

135. O iracionalnom. – Delo. V: V: 2 (1959) 485-497.

136. Нови роман Виљема Фокнера: [В. Фокнер: "Крик и бијес"].Стварање. XIV: 4 (1959) 365-366.

137. Једна окрњена историја француске књижевности: ["Огледи из историје француске књижевности", Москва 1958]. – Стварање. XIV: 4 (1959) 366-368.

138. Андре Жид: Плодови и Нови плодови. – Стварање. XIV: 4 (1959) 368.

139. Mir u vrednostima: [Miodrag Pavlović: Rokovi poezije]. – Delo. V: 5 (1959) 732-735.

140. Gospodin Mak se zabavlja. – Видици. VII: 44-45 (мај-јуни 1959) [5].

141. Svetlosti velegrada. – Novo groblje. Видици. VII: 44-45 (мај-јуни 1959) [9]: ill.

142. Paradoksi Ivana Fochta: marginalije uz knjigu Istina i biće umjetnosti. – Видици. VII: 44-45 (мај-јуни 1959).

143. У потрази за фантомом: (поводом Содоме и Гоморе).Књижевност. XIV: XXVIII: VI (1959) 562-564.

144. Ерих Кош: Il Tifo. – Сусрети. IV (јун-јул 1959) 124.

145. Sudbina romana. – Delo. V: VI: 1: 6-7 (1959) 831-836.

146. Петефи, судбина и лирика. – Сусрети. VII: 10 (октобар 1959) 777-788.

147. Андре Малро: Алтенбуршки ораси. – Сусрети. VII: 10 (октобар 1959) 814-815.

148. Вилијем Фокнер: Град.Књижевне новине. X: 105 (6. новембар 1959) 4.

149. Славко Батушић: Пејсажи и ведуте. – Књижевне новине. X: 107 (4. децембар 1959).

150. Uvodna beleška o eseju. – Student. XXIII: 31 (15. decembar 1959).

151. Nojev kovčeg: (Iz beležnice g. Maka). – Видици. VII: 48 (децембар 1959) [11].

152. Izlet na svetionik. // III. jugoslavenski festival poezije / urednik Slavko Mihalić. – Zagreb: Lykos, 1959. – pp. 274-275.

153. Für Juden verboten: (odlomak iz romana Psalam 44). – Jevrejski almanah. (1959-1960) 271-276.

154. Pitanje perspektive: [Đerđ Lukač: Današnji značaj kritičkog realizma, Kultura, Beograd 1959]. – Delo. VI: VII: 1: 1 (1960) 98-106.

155. Marcel Marceau: (Iz "Izleta u Pariz"). – Видици. VIII: 49-50 (јануар-фебруар 1960) [7].

156. Ново о Јесењину: (о необјављеним документима из Јесењиновог архива). – Политика. LVII: 16697 (7. фебруар 1960) Култура-уметност. IV: 148.

157. Odbrana poezije: [Herbert Rid: O prirodi poezije i prirodi kritike, Nolit 1959]. – Delo. VI: VII: 1: 2 (1960) 197-206.

158. Та грешна, поводљива публика: поводом приказивања филма "Човекова судбина". – Политика. LVII: 16721 (6. март 1960) Култура-уметност. IV: 152 (6. март 1960) 3: ill.

159. Trijumf smeha. – Izraz. IV: VII: 3 (mart 1960) 245-253.

160. Pokušaj "inteligenzromana": [Ciril Kosmač: Prolećni dan, SKZ 1959].Delo. VI: VII: 1: 3 (1960) 357-360.

161. Večnost prolaznosti: [Dušan Matić, Buđenje materije, Matica srpska, 1959]. – Видици. VIII: 51-52 (март-април 1960) [15].

162. Ritam rotacije. – Student. XXIV: 1319 (19. april 1960).

163. Дечје – као маска: нова књига стихова Милована Данојлића. – НИН. X: 487 (8. мај 1960) 9.

164. Dečje – kao maska: nova knjiga stihova Milovana Danojlića . – Mladost. V: 189 (25. maj 1960).

165. Наге и одевене Венере. – Политика. LVII: 16793 (29. мај 1960) 17: Култура-уметност. IV: 164.

166. Јабуке, Њутн, поезија. – Сусрети. VIII: 5 (1960) 412-425.

167. Prezir ljudske sadržine... (Povodom "Pustoline" Vladana Radovanovića). – Видици. VIII: 53-54 (мај- јуни 1960) [5].

168. Sunce jedne sezone: [Aleksandar Ristović: Sunce jedne sezone, Nolit, 1959]. – Vidici. VIII: 53-54 (maj-juni 1960).

169. Cipele. – Delo. VI: VII: 1: 6 (1960) 714-717.

170. Судбина књиге. – Политика. LVII: 16823 (3. јул 1960) Култура-уметност. IV: 169.

171. Шекспир и кобасице: (ауторски хонорари на дневном реду). – Политика. LVII: 16829 (10. јул 1960) 15: Култура-уметност. IV: 170.

172. Посмртно слово боемији. – Политика. LVII: 16847 (31. јул 1960) 17: Култура-уметност. IV: 179.

173. Стваралачка пустоловина. – Политика. LVII: 16883 (11. септембар 1960) 17: Култура-уметност. IV: 179.

174. Pesma. – Kadima. 9 (1960) 10.

175. Генерали и песници. – Политика. LVII: 16931 (16. новембар 1960): Култура-уметност. IV: 187.

176. Izlet u Pariz. – Delo. VI: VII: 2: 10 (1960) 1180-1188; 11 (1960) 1283-1288; 12 (1960) 1437-1444.

177. Ноћ и магла и Хирошимо, љубави моја: (Дискусиона трибина Југословенске кинотеке). – Студент. XXIV: 3220 (децембар 1960).

178. Робот. – Побједа. XVIII: 2 (8. јануар 1961) 9.

179. Парабола. – Летопис Матице српске. CXXXVII: 387: 1 (1961) 18-24.

180. Euridika.Putevi. VII: 1 (1961) 8-13.

181. U početku beše ćutanje. – Видици. IX: 59 (март 1961) [1-2].

182. Na lepom plavom Dunavu. – Mogućnosti. VIII: 4 (1961) 260-264.

183. O nekim odlikama ruskog i francuskog simbolizma. – Delo. VII: VII: 7 (1961) 811-827.

184. Made in Germany. – Kadima. 10 (1961) 7-8.

185. Kolaži: Anatomija mirisa. – Jesen. – Vidici. X: 66 (mart 1962).

186. Lov na pticu ili o prevođenju poezije. – Danas. II: 28 (6. jun 1962) 14.

187. Богојављенска ноћ. – Стварање. XVII: 7-8 (1962) 460-465.

188. Ulica divljih kestenova. – Danas. II: 32 (1. avgust 1962) 9.

189. Bestiarius: (Leptiri. – Gliste. – Jelen i košuta). – Književne novine. XIV: 179 (7. IX 1962) 7.

190. Глистe. – Глас омладине. X: 18 (20. септембар 1962): Подлистак за пионире. I: 7.

191. Дечак с птицом на рамену.Београдска недеља. II: 53 (23. IX 1962) 8. (Прича "Београдске недеље")

192. Verenici. – Danas. II: 38 (24. oktobar 1962) 10-11.

193. Konj. – Vidici. X: 69 (oktobar 1962).

194. Mansarda (I, II, Kraj). – Savremenik. VIII: XVI: 10 (1962) 268-282; 11 (1962) 387-405; 12 (1962) 477-495.

195. Raštimovani klavir. – Vidici. XI: 73-74 (mart 1963).

196. Cipele. – Refren. – Polja. IX: 70 (15. oktobar 1963) 15.

197. Biciklo. – Postanje. – Vidici. XII: 83 (mart 1964).

198. (Шта мислите о Павловићевој Антологији српског песништва?). – Вечерње новости. XII: 3475-3483 (23. новембар – 3. децембар 1964).

199. Пол Верлен. – Багдала. VI: IX: 66 (1964) 5-6.

200. Господин Сам, мој отац. – Књижевност. XIX: XXXIX: 11-12 (1964) 437-454.

201. Поглавље о псу и оцу: (одломак из романа). – Стварање. XIX: 12 (1964) 1243-1250.

202. Poglavlje o ocu: (odlomak). – Rukovet. X: 12 (1964) 749-754.

203. Sve što je ostalo od mog oca. – Jevrejski almanah. (1963-1964).

204. Endre Adi. // Pesme / Endre Adi. Izbor, prevod i pogovor Danilo Kiš. – Beograd: Rad, 1964. – pp. 103-107. (Biblioteka Reč i misao, knj. 114)

205. Izlet: (odlomak). – Polet. III: I (1965) 13.

206. Književna generacija – šta je to?: razgovor s mladim esejistom, romansijerom i prevodiocem Danilom Kišom / [razgovor vodio Milan Vlajčić]. – Mladost. (3. mart 1965) ill.

207. Finale: (odlomak iz romana "Bašta, pepeo"). – Odjek. XVIII: 8 (15. april 1965) 8-9.

208. Велике куће: [одговор на анкету]. – Свет. 454 (6. VII 1965) 7: ill.

209. Рађа се нова генерација писаца које нико не фаворизује, који немају таборе али – ни критичаре / [разговор водио] Жика Лазић. – Политика. (15. август 1965) 20: ill.

210. U mojim delima rat ne pokazuje svoje celo lice: (dve generacije pisaca o istoj temi). – Četvrti jul. (avgust 1965).

211. Награда јавности мени, награда жирија Џаџићу: тридесет питања од А до Ш аутору романа "Башта, пепео" / разговор водио Ал. Д. Михаиловић. – Свет. 469 (17. X 1965) 20: ill.

212. Замак осветљен сунцем. – Политика. LXII: 18692: Култура-уметност. IX: 440 (17. октобар 1965) 6.

213. Корнејево позориште. // Сид: трагикомедија / Пјер Корнеј. Превео с француског и поговор написао Данило Киш. – Београд: Нолит, 1965. – pp. 109-118. (Мала књига, 84)

214. [Živojin Turinski]. // 13 slika Živojina Turinskog. – Salon tribine mladih, februar 1966. – str. [2]; Idem. (23. III – 2. IV 1966).

215. Najdiskutovanija pesma mađarske literature: ["Na grobu Attile Józsefa"]. – Forum. V: 3-4 (1966) 392-395.

216. Ruža: Sent Egziperi. – Književne novine. XVIII: 184 (17. septembar 1966) 9.

217. Док му бишту косу.Политика. LXIII: 19111 (18. децембар 1966) Култура-уметност. X: 498: 6. (Прича "Политике")

218. Лов на птицу или о превођењу поезије. // Zbornik radova o prevođenju. – Beograd: Savez književnih prevodilaca Jugoslavije, 1966. – pp. 6-11.

219. Хиподромско искуство Слободана Марковића: Чешљање или чешање? (полемика о Сабраним делима Јесењина). – Вечерње новости. (24. јануар 1967) 10: ill.

220. Novija mađarska lirika: (Predgovor za Noviju mađarsku liriku koju izdaje Nolit). – Delo. XIII: XIII: 5 (1967) 613-623.

221. Kraj leta. – Telegram. VIII: 371 (9. VI 1967) 10.

222. Američka priča. – Jevrejski almanah. (1965-1967) 281-284.

223. [O pesniku]. // Žak Prever. Izbor i prevod Danilo Kiš. Ilustrovao Dušan Ristić. – Beograd: Mlado pokolenje, 1967. – pp. 5-8. (Ljubav i poezija. Kolo I, knj. 4)

― Idem. [2. izd.]: 1971.

224. Ливада у јесен. – Књижевност. XXIII: XLVII: 1 (1968) 6-8.

225. Из баршунастог албума. – Борба. XXXIII: 40 (11. II 1968). (Прича "Борбе")

226. Човек који је долазио из далека. – НИН. XVIII: 898 (24. III 1968) 7.

227. Из баршунастог албума. – Политика. (1-3. мај 1968) 11.

228. Шарл Бодлер или поезија као перманентна револуција. Књижевне новине. XX: 331 (6. јули 1968) 5.

229. Електра (по Еурипиду). – Књижевност. XXIII: XLVII: 8 (1968) 137-164; 9 (1968) 260.

230. Noć i magla: igra u jednom činu. – Pozorišni život. 31-32 (1968) 44-52.

231. [Предговор]. // Поезија: Fleurs du mal. Spleen de Paris / Шарл Бодлер. Избор и предговор Данило Киш. Превели Милован Данојлић, Данило Киш, Иван В. Лалић, Коља Мићевић, Борислав Радовић. – [Двојезично изд.] – Београд: Просвета, 1968. – pp. 5-13. (Библиотека Просвета, 179)

Idem. [2. изд.]: 1976.

232. Пас и дечак. – Зора. Почасни број (1968/69) 116-121.

233. Ливада.Годишњак Цетињске гимназије. I: 1 (1969) 99-100.

234. Noć i magla. // Antologija TV drame (2). – Beograd: RTV Beograd, 1969. – pp. 155-188.

235. Verlen. // Pesme / Pol Verlen. Izbor, prevod i pogovor Danilo Kiš. – Beograd: Rad, 1969.pp. 79-81. (Biblioteka Reč i misao. Kolo X, knj. 242)

236. Право на потпис: [писмо уреднику]. – Књижевне новине. 377 (7. 11. 1970) 2.

237. [Писмо] Слободану Новаковићу. – Јеж. (27. новембар – 3. децембар 1970) 33. ("Преписке, савети")

238. Смрт Леонида Шејке. – Политика. LXVII: 20547 (17. децембар 1970) 12.

239. [Predgovor]. // Novija mađarska lirika / priredili Ivan Ivanji i Danilo Kiš. Preveli Ivan Ivanji, Danilo Kiš i Ivan V. Lalić. – Beograd: Nolit, 1970. – pp. 5-15. (Biblioteka Orfej, 42)

240. Društvo spram pisca: uzajamna ignorancija / [razgovor vodio Isak Crnogorski]. – Student. (30. mart 1971) 7.

241. Mi pevamo u pustinji. – Savremenik. XVII: XXXIII: 4 (1971) 306-309. (Opredeljenja: oblici i mogućnosti proznog izraza)

242. Поводом Селина: отворено писмо главном и одговорном уреднику. Овдје. III: 23 (април 1971) 22.

243. Umetnost i revolucija: [anketa]. – Delo. XVII: VII: 5 (1971) 583-595.

244. Белешке једног лудака. – Књижевност. XXVI: LII: 5 (1971) 414-423.

245. Антисемитизам је поглед на свет: (полемика). – Овдје. III: 25 (јун 1971).

246. Spisak ili Kojih su se zajedničkih poznanika setili gospodin E. S. i gospodin Gavanski, prilikom susreta u Novom Sadu, dana 17. marta 1942. – Večernji list. (22. i 23. svibnja 1971) 9.

247. Pismo Danila Kiša: ("Vidici"). – Student. XXXV: 21-22 (30. 11 – 7. 12. 1971) 3.

248. Između dva voza. – Večernji list. XVI: 3963 (10. i 11. lipnja 1972) 9.

249. За плурализам: (одломци). – Књижевне новине. XXIV: 420-421 (1. август 1972) 6: ill. (Анкета "Књижевних новина": Нова и стара проза)

250. Beleške jednog ludaka. – Student. (24. oktobar 1972).

251. Šest knjiga Danila Kiša: u međuvremenu / [razgovor vodio Dragan Barjaktarević]. – Mladost. (14. decembar 1972) ill.

252. Ништа није случајно: лицем у лице с Данилом Кишом / [разговор водио Драган Барјактаревић]. – Кораци (Титоград). (1972).

253. Антрополошки роман: разговор са Данилом Кишом, поводом романа "Пешчаник" / [разговор водила] Мирослава Бошковић. – Багдала. XIV: 164 (1972) 16-17: ill.

254. O francuskoj erotskoj poeziji. // Bordel muza: antologija francuske erotske poezije / odabrao i prepevao Danilo Kiš. Ilustracije Aubrey Beardsley. – Zagreb: Liber, 1972. – pp. 9-13. (Liber. Izdanja van serije)

255. Ливада, у јесен. // Нова српска приповетка / [приредио] Љубиша Јеремић. – Београд: Књижевна омладина Србије, 1972. – pp. 238-240.

256. Dječji doživljaj ahasferske sudbine / [razgovor vodila] Mirjana Protić. – Vjesnik. (1. ožujak 1973) ill.

257. Не усуђујем се да измишљам / [разговор водио] Видан Арсенијевић. – Борба. LII: 60 (3. март 1973) 9: ill: "Данило Киш или: пешчаник". Цртеж Драгана Савића.

258. Сви гени мојих лектира: разговор поводом НИН-ове награде за роман године / [разговор водио] Милан Влајчић.Политика. LXX: 21339 (3. март 1973) 17: Култура-уметност. XVII: 913 (5): ill.

259. Писање као терапија / [разговор водио Миливоје Павловић]. – НИН. 1156 (4. 3. 1973) 44.

260. Ангажовање без ризика: (рекли су) / избор Јован Кесар. – Вечерње новости. (7. март 1973).

261. За полифонију наших гласова: (слово одржано поводом додељивања НИН-ове награде, 2. марта 1973). – Књижевне новине. XXV: 435 (16. март 1973) 10.

262. Све мање, све ређе, све опрезније... / [разговор водио] Слободан Васић. – Рад. XXVIII (20. април 1973) ill.

263. "Peščanik" je savršena pukotina: Zoran Sekulić čeka Eduarda Sama sa... Danilom Kišom. – Student. XXXVII (24. april 1973) 9: ill.

264. Iz baršunastog albuma: [odlomak]. – Porodica i dijete. XXI: 4 (april 1973) 24-25: ill.

265. Naši putevi se razilaze: doba sumnje – to je naše vreme: (Razgovor "Ideja" s Danilom Kišom) / [razgovor vodio Boro Krivokapić]. – Ideje. IV: 4 (1973) 97-137.

266. Слике с путовања (I). – Венац. (мај 1973).

267. Knjige ipak nečemu služe: razgovor sa Danilom Kišom, citirajući Sartrea / razgovarala Vida Ognjenović. Oko. II (3. juni 1973) 4: ill.

268. Крлежини дневници и Шејкина ретроспектива: Шта је за вас био догађај сезоне? (традиционална летња анкета "Политике"). – Политика. (21. јул 1973) 13.

269. Негација "нове" прозе: интервју [из разговора који је водио Боро Кривокапић]. – Омладинске новине. (8. децембар 1973) ill.

270. A window is a window is a window is a window. // Safet Zec: Likovna galerija Kulturnog centra Beograd 9. V – 19. V 1973. – Beograd: Kulturni centar, 1973.

271. [Предговор]. // Песме / Шандор Петефи. Предговор Данило Киш. Избор Младен Лесковац. Превели Јован Јовановић Змај, Данило Киш, Иван В. Лалић и Вељко Петровић.– Београд: Нолит; Нови Сад: Матица српска, 1973. – pp. 11-27. (Посебна издања)

272. "Добар превод пара не вреди": реаговање на одлуку комисије за стимулацију књижевног преводилаштва / разговарао Д. Гајер. – Политика Експрес. (8. јул 1974) 10.

273. Механички лавови. – Летопис Матице српске. CLI: 416: 6 (1975) 1072-1087.

274. Magijsko kruženje karata. – Forum. XIV: XXX: 12 (1975) 975-986.

275. O mađarskoj lirici. – Delo. XXI: XXI: 5-6 (1975) 920-923.

276. Фантастика стварног: разговор с Данилом Кишом поводом његове најновије књиге "Гробница за Бориса Давидовича" / [разговар водила] М. Лучић. – Политика. (7. октобар 1976) 12.

277. Banalnost je neuništiva kao plastična boca / [razgovor vodio Aleksandar Postolović]. – Student. XL: 26 (10. oktobar 1976).

278. Čelni sudar. – Savremenik. XXII: XLII: 10 (oktobar 1976) 227-234.

279. Niska od niskih pobuda. – Oko. IV: 121 (4. studeni 1976).

280. Glineni golubovi (Pre i posle članka: Ogrlica od tuđih bisera). – Oko. (18. studeni – 2. prosinca 1976) 7. (Polemički poligon)

281. Pretvaraju se da ne znaju / Razgovarao J. Pa. – VUS. XXV: 1283 (11. XII 1976) 28-30: ill.

282. Прича о мајстору и ученику. – Књижевна реч. V: 60 (12. јули 1976).

283. Романи на длану (уз један хипотетични избор француске кратке приче). – Књижевна реч. V: 54 (12. април 1976) 1, 4-5.

284. Пробни камен чињеница. – Књижевна реч. V: 63 (25. септембар 1976) 16: ill.

285. За литературу која узнемирава! – Књижевна реч. (10. март 1977) 7. (Поводом приче "Голимјесто" Ђура Дамјановића)

286. Danilo Kiš o sebi, o "Grobnici za Borisa Davidoviča"... Govori dobitnik Goranove nagrade / razgovarao Momčilo Stojanović. – Vjesnik. (12. lipnja 1977) 7-8: ill.

287. Миро Главуртић.Градац. V: 17-18 (јули-октобар 1977) 151-152. (Медиала / приредио Бранко Кукић)

288. Svojevrsna parodija francuske književnosti. // Stilske vežbe / Rejmon Keno. Preveo Danilo Kiš. – Beograd: Rad, 1977. – pp. 123-129. (Biblioteka Reč i misao, Kolo XIII, knj. 313)

― Idem. [2. izd.]: 1986.

― Idem. [3. izd.]: 1999.

289. Književnost i sudbina / [razgovor vodila Marija Čudina]. – Start. (11. I 1978).

290. Против духа евроцентризма. – Политика. LXXV: 23259 (8. јул 1978). – Култура-уметност. XIX: 1191.

291. Endre Adi. // Na čelu mrtvih / Endre Adi. Izabrao, preveo s mađarskog i pogovor napisao Danilo Kiš. Predgovor Ferenc Juhas. – Sarajevo: Veselin Masleša, 1978. – pp. 177-183. (Biblioteka Svjetski pjesnici)

292. Виђења и путовања Моме Димића. // Песник и земљотрес / Мома Димић. – Ниш: Градина, 1978. – pp. 354-356.

293. O prevođenju poezije. – Rukovet. XXV: XLIX: 3-4 (1979) 188-193.

294. Светлост која зари изнутра. – Књижевност. XXXIV: LXVIII: 4 (1979) 713-715.

295. Станице: (из "Складишта").Омладинске новине. 150 (12. мај 1979) 21.

296. Из "Складишта". – Вечерње новости. XXVII (14. јун 1979) ill. (Летње радно време: Радионица уметника).

297. Apolonska "iluzija" Slobodane Matić. – Dometi. VI: 18 (jesen 1979) 95-97.

298. Svetlost koja zari iznutra. // Slobodana Matić. – Likovna galerija Kulturnog centra Beograda, 1979.

299. О злу и искуству / [разговор водила Жанин Матијон]. – Политика. LXXVII: 23822 (2. фебруар 1980) Култура-уметност-наука. I: 31.

300. Хомо поетикус, упркос свему: (позајмљени стубац). – НИН. XXX: 1518 (10. фебруар 1980) 30-31: ill.

301. Између наде и безнађа.Политика. LXXVII: 23933 (24. мај 1980) 13: ill.

302. Дивљење за учитеља: са Данилом Кишом о његовом делу, о Борхесу, о југословенској књижевној критици / [разговор водила Фелићија Марина-Мунтеану]. – Дневник. XXXIX: 12132 (10. август 1980) 10.

303. Посмртне почасти. – Књижевност. XXXV: LXX: 8 (1980) 1234-1238.

304. Опресија може да сломи и наду. – Омладинске новине. 274-275 (27. XII 1980).

305. Grobnica za Borisa Davidoviča: (odlomak iz istoimene novele). // 100 djela književnosti jugoslavenskih naroda / sastavio Vlatko Pavletić. – Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1980. – pp. 618-620.

306. Treba li spaliti Kiša? / sastavio Boro Krivokapić. – Zagreb: Globus, 1980.

[Iz sadržaja:] Niska od niskih pobuda (47-51). – Glineni golubovi (55-56). – Grobnica za Borisa Davidoviča [odlomci] (60-61, 65-66). Banalnost je neuništiva kao plastična boca: intervju / [razgovor vodio Aleksandar Postolović] (67-77). Post scriptum: (protiv opskurantizma ili skalpel kritičke svesti): 1 (177-189). – O jednoj skandaloznoj (književnoj) aferi, subjektivno (215-225). – Protiv opskurantizma ili skalpel kritičke svesti: 2 (234-239). – Dupli gulaš Branimira Šćepanovića (246-248). – Protiv opskurantizma ili skalpel kritičke svesti: 3 (267-276). – I još od prvog časa (426-428). – Pismena izjava a u vezi s tužbom Dragoljuba Golubovića (436-437).

307. Колико вреде речи: ангажованост и литература: (како су француски и страни писци који живе у Паризу одговорили на три питања "Нувел опсерватера" о литерарном ангажману данас). Припремила М. Бојић. – Политика. (30. мај 1981) Култура-уметност-наука. III: 97: 14.

308. Енциклопедија мртвих. – Књижевност. XXXVI: LXXI: 5-6 (1981) 934-947.

309. Зашто Величковићеви тркачи немају главу. – Књижевне новине. XXXIII: 631 (3. септембар 1981) 4-5.

310. Ерудиција која импонује: (поводом текста "Анатомија једне анатомије", НИН 1620). – НИН. XXXII: 1621 (14. 2. 1982) ill.

311. Što je mjera uspjeha / [razgovor vodio Momčilo Stojanović]. – Danas. (11. maj 1982).

312. Париз, велика кухиња идеја. Превела с француског Мирјана Бојић. – Књижевне новине. XXXIV: 651 (8. VII 1982) 34: ill.

313. Изгнанство и краљевство Марије Чудине. – Градац. IX: 46 (1982) 23-35.

314. Izgnanstvo i kraljevstvo Marije Čudine. // Paralelni vulkani / Marija Čudina. – Zagreb: Grafički kolektiv Hrvatske, 1982.pp. 121-130.

315. Ulica divljih kestenova.Mogućnosti. XXX: 7-9 (1983) 622-624.

316. Kocka Ivana Picelja ili otvoreno delo. // Kybos / Ivan Picelj. – Zagreb: [Vlastita naklada], 1983.

317. Гробница за Бориса Давидовича. // Српска приповетка 1950-1982 / [приредио] Радивоје Микић. – Београд: Књижевна омладина Србије, 1983. – pp. 91-110.

318. Iz baršunastog albuma. // Savremena srpska pripovetka / [priredio] Pavle Zorić. – Beograd: Slovo ljubve, 1983. – pp. 161-172.

319. Ulica divljih kestenova. – Priča od koje se crveni. – Konji. // Antologija savremene srpske priče o detinjstvu / [priredio] Milovan Vitezović. – Beograd: NIŠRO "Jež", 1983. – str. 191-199. (Ježeva biblioteka za decu)

320. Ужасавање од баналности. Интервју: Данило Киш / [разговор водио Миодраг Трипковић]. – Побједа. XL: 6560 (10. март 1984) 7.

321. Priča o Majstoru i učeniku. – Oslobođenje. XLI: 12927 (17. juni 1984). (Priče iz fantastike)

322. Истинитост фиктивне творевине: (Реч приликом доделе Андрићеве награде). – НИН. (14. октобар 1984) ill.

323. Савети младом писцу: (Прочитано на међународном скупу "Писац и власт", одржаном у Атини). – Књижевне новине. XXXV: 674-675 (15. октобар 1984) 24.

324. Gospođica Edit razočarana u ljubavi: (odlomak iz romana "Bašta, pepeo"). – Politikin Svet. (9. januar 1985) 58. (Pedeset naj! / bira književnik Radomir Smiljanić)

325. Цензура/аутоцензура: (прочитано 16. октобра 1985. у Будимпешти, на међународном скупу који је организовала Federation for Human Rights). – Књижевне новине. XXXVI: 698 (15. novembar 1985) 20.

326. O francuskoj erotskoj poeziji. // Bordel muza: antologija francuske erotske poezije / odabrao i prepevao Danilo Kiš. Ilustracije Obri Berdsli. – Beograd: Prosveta, 1985. – pp. 11-17.

― Idem. [2. izd.]: 2001.

327. Opasni putovi pisca u haosu sveta: (ulomci iz riječi Danila Kiša koju je održao u srijedu na kongresu Pen-kluba u New Yorku). – Vjesnik. (18. I 1986) ill.

328. Cenzura/autocenzura. – Republika. 42: 7-8 (1986) 688.

329. Kritika kritikeOdbrana kritike. – Republika. 42: 7-8 (1986) 688-782. (Zagrebački književni razgovori, 86)

330. Verujem u Geteov san / [razgovor vodio] Džemaludin Alić. – Oslobođenje. 43: 13731. – KUN. VII: 265 (10. 09. 1986) 6.

331. О Скендеру Куленовићу: (Реч поводом додељивања награде "Скендер Куленовић", 5. 9. 1986, Приједор). – Књижевна реч. 15: 285 (25. 09. 1986).

332. Проза не сме да лаже: пренесени разговор. – НИН. (19. 10. 1986) ill.

333. [Predgovor]. // Rasvetljen slučaj / Jugoslav Vlahović. – Beograd: Književne novine, 1986. – p. 5.

334. Zašto Veličkovićevi trkači nemaju glavu. // Vladimir Veličković. – Beograd: Prosveta, Književne novine; Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986. – pp. 115-118.

303. O Skenderu Kulenoviću. – Brazde. 26: 43 (25. maj 1987).

304. Извод из књиге рођених: кратка аутобиографија. – Живот, литература: разговор Данила Киша и Габи Глајшмана. – Флобер и Борхес. – Набоков или носталгија. – Варијације на средњоевропске теме. // Данило Киш. – Градац. 13/14: 76-77ај-август 1987) 5-39.

305. О Андрићевој "Госпођици". – Политика. LXXXIV: 26601. – Култура-уметност-наука. IX: 424 (24. октобар 1987) III.

306. Livada u jesen. – Male novine. (16. 11. 1987).

307. Ноћ и магла. // Радио и ТВ драма / приредио Василије Поповић. – Београд: Нолит, 1987. (Српска књижевност. Драма, 25)

308. О маркизу Де Саду (Дубровник, јануар '88).Књижевне новине. XL: 749-750 (1-15. март 1988) 11.

309. Душа и облици. – Политика. LXXXV: 26797. – Култура-уметност-наука. XXXI: 18 (14. мај 1988) 14.

310. Поезија после Аушвица: контролисани барок: (интервју у париском часопису Art press) / [разговарао] Ги Скарпетa. Превела и приредила Нада Бојић. – Борба. (28. 11. 1988) ill.

311. Poziv na oprez. O brašnu i hodočašću: Danilo Kiš / [razgovarala] Vesna Roganović. – Борба. (31. 12. 1988) ill.

312. Савест једне непознате Европе / [разговор водила Леда Тенорио да Мота]. Превео с португалског Перо Мужијевић. – Књижевност. 12 (1988) 2043-2055.

313. Duša i oblici. // Dragoslava Beka Punišić: Dizajn nameštaja i opreme za enterijer. – Beograd: Muzej primenjene umetnosti, 1988. – pp. 4-6.

314. Verenici. // Na raskršću: izbor iz savremene pripovedačke proze naroda i narodnosti SFRJ: domaća lektira za VIII razred osnovne škole / [izabrao i priredio Milivoj Nenin; ilustrator Ratko Šoć]. – Novi Sad : Zavod za izdavanje udžbenika, 1988. – pp. 77-81.

315. Protuteža osiromašenja duha: sa Danilom Kišom razgovara Radmila Popović. – Odjek. (15. 02. 1989) ill.

316. Banalnost je neuništiva kao plastična boca / [razgovor vodio Aleksandar Postolović]. – Quorum. 5/28 (1989) 208-215.

317. Priča o majstoru i učeniku. – Quorum. 5 /28 (1989) 216-219.

318. Svedok optužbe Karlo Štajner: (Rasprava na temu: "Čovjek po mjeri 'realnog socijalizma'", 24. studenoga 1988. godine). – Naše teme. XXXIII: 6 (1989) 1676-1680.

319. На вест о смрти госпође М.Т. – Политика. XX: 81: Култура-уметност-наука (12. август 1989) 13.

320. Добро намештене замке / [разговор водио Драган Р. Марковић]. – Борба. XLVII: 224-225 (12-13. август 1989) ill.

321. Добро намјештене замке / [разговор водио Драган Р. Марковић]. – Побједа. (13. август 1989) ill.

322. Гробница за Бориса Давидовича: (одломак). – Јединство. (18. 10. 1989).

323. Кратка аутобиографија. – Дневник. (18. октобар 1989): Култура-уметност-наука.

324. С јесени, када почну ветрови. – Дневник. (18. октобар 1989): Култура-уметност-наука.

325. Набоков или носталгија. – Oslobođenje. (21. 10. 1989).

326. Извод из књиге рођених: кратка аутобиографија. – Политика. Култура-уметност-наука. XX: 91 (21. октобар 1989) 16.

327. Живот, литература: разговор Данила Киша и Габија Глајшмана. – Политика. Култура-уметност-наука. XX: 91 (21. октобар 1989) 16.

328. Извод из књиге рођених: (кратка биографија). – НИН. XXXVII: 2025 (22. октобар 1989) 38-39: ill.

329. Истинитост фиктивне творевине: реч приликом доделе Андрићеве награде за "Енциклопедију мртвих". – НИН. XXXVII: 2025 (22. октобар 1989) 38.

330. Посмртне почасти: (Из књиге "Енциклопедија мртвих"). – Побједа. (22. 10. 1989).

331. Danilo Kiš (1935-1989) / [razgovor vodio] Dragan Barjaktarević ("Mladost", 1972). – Mladost. LXX: 92 (23. 10. 1989) 40-41: ill.

332. Цетиње – године учења: (из књиге По-етика, књига друга, Мала едиција "Идеја", Београд 1974). – Илустрована Политика. 1616 (24. X 1989) 22-23: ill.

333. Danilo Kiš o Danilu Kišu: (ili kratka autobiografija). – Misao. (26. oktobar 1989).

334. Flober i Borhes. – Naši dani. (27. X 1989).

335. Наши се путеви разилазе (Интервју поводом романа "Пешчаник" за који је Данило Киш добио НИН-ову награду 1973) / [Боро Кривокапић]. – НИН. XXXVII: 2025 (22. октобар 1989) 38-39, 41-43: ill.; Верујем у игру духа. – НИН. 2026 (29. октобар 1989) 49-51: ill.; Национализам је параноја. – НИН. 2027 (5. новембар 1989) 51-53: ill.

336. Varijacije na srednjoevropske teme. – Odjek. 42: (1. XI 1989).

337. Песник револуције на председничком броду: (из рукописне заоставштине). – Књижевне новине. XLII: 785 (1. новембар 1989) 1, 8.

338. Извод из књиге рођених: (кратка аутобиографија). – Православље. XXIII: 543 (1. новембар 1989) 3.

339. Miro Glavurtić. // Miro Glavurtić: Slike i crteži: period 1955-1970: (Moderna galerija Valjevo, 09. 02 – 20. 03. 89). – Valjevo: Moderna galerija, 1989.

340. Енциклопедија мртвих. // Књига српске фантастике: XII-XX век (II) / [приредио] Предраг Палавестра. – Београд: Српска књижевна задруга, 1989. – pp. 228-253.

341. Pisac u haosu sveta: (Reč na sastanku Međunarodnog PEN-a, u Njujorku, 1985). – Demokratija danas. 1: 1 (1990) 17: ill.

342. The magical place. Побједа. (4. март 1990).

343. The magical place. – Америчка прича. – Варијације на средњоевропске теме. – Књижевност. XLV: LXXXIX: 2-3 (1990) 191-207.

344. Удео чуда и труда / [разговор водио] Џевад Сабљаковић. – Књижевност. XLV: LXXXIX: 2-3 (1990) 412-418.

345. Ја, Данило Киш, мали човек од девет година / [разговор водио] Матје Лендон. Превели с француског Бојана Николић и Бранко Маширевић. – Књижевност. XLV: LXXXIX: 2-3 (1990) 419-421

346. Kiš u dijaspori / priredio Željko Simić. – Vidici. 38: 4-5 /266-267 (1990).

[Iz sadržaja:] Konj (9-11). Kratka autobiografija (12-13). – Kiš u "Vidicima": Putovati znači živeti (14-16). O inspiraciji (17-22). Izlet na svetionik (23-24). Jedna šetnja gospodina Maka (25-28). Gospodin Mak se zabavlja (29-31). Miro Glavurtić (33-35). Marcel Marceau (36-37). Petefi i revolucija (38-43). – Kiš u "Politici": Novo o Jesenjinu (44-46). Ta grešna, povodljiva publika (47-48). Nage i odevene Venere (49-50). Sudbina knjige (51-53). Šekspir i kobasice (54-56). Posmrtno slovo boemiji (57-59). Stvaralačka pustolovina (60-62). Generali i pesnici (63-65). Kosmosofijska ekskurzija (117-120). Paradoksi Ivana Fochta (120-123).

347. Значај доброг и оданог читаоца. Џојсовско прогонство / [разговоре водила Љиљана Дуфгран-Боричић]. – Књижевне новине. XLIII: 800 (15. јун 1990) 10-11.

348. Коњ. Путовати значи живети. – О инспирацији. – НИН. (12. октобар 1990) 54-57: ill. (Литерарни подлистак Данило Киш: поводом годишњице смрти – из тематског блока "Киш у дијаспори").

349. Последње прибежиште здравог разума. Превела Мирјана Миочиновић. – Књижевне новине. XLIII: 806 (15. октобар 1990) 9.

350. Портрет националисте: (из интервјуа који је Данило Киш дао часопису "Идеје" 1973. године). – Krug. 7 (20. oktobar 1990) 43. (Памћење: Годишњица смрти Данила Киша. Башта Адреаса Сама / приредио Жељко Ивановић).

351. О дјетинству (из једног Кишовог интервјуа). – Krug. 7 (20. oktobar 1990) 44. (Памћење: Годишњица смрти Данила Киша. Башта Адреаса Сама / приредио Жељко Ивановић).

352. Nacionalizam je paranoja. Čas anatomije. – Svet. 223 (31. oktobar 1990) 57-61, 67-69: ill. (Dvadeseti vek: Ekskluzivno – Krivokapić: Kiš (1935-1989)).

353. Национализам као лудило. – Слободна реч. (16. 11. 1990).

354. Svet po Kusturici. – Oslobođenje. (9. 12. 1990).

355. Славно је за отаџбину мрети. – Рашка. XX: 28 (1990) 75-78.

356. The magical place: mediteranski zapis. – JAT Review. 50 (1990) 18: ill.

357. [Uvod]. // Vesna Knežević: crteži. – Beograd: Galerija Doma omladine, 1990.

358. Славно је за отаџбину мрети. // Најлепше српске приче / [приредио] Мирољуб Јоковић. – Рашка: Фонд за финансирање културе, 1990.

359. Nabokov ili nostalgija. – Novi Vidici. 1 (1991) 94-97. (Vladimir Nabokov / priredio David Albahari)

360. Bledi rođak Žil i licitarsko srce: [Iz: "Čas anatomije"]. – Republika (Beograd). 3: 14 (januar 1991) 10.

361. Ђубриште: из заоставштине. Приредила М. М. – Књижевне новине. XLIV: 814 (15. фебруар 1991) [1].

362. Varijacije na srednjoevropske teme (odlomci). – Narodne novine. XLVI: 9 (28. II 1991) 6: 1 ill.

363. Vrijeme kada su ljudi nestajali: tako je govorio Danilo Kiš: (neobjavljeni razgovor s našim rano preminulim klasikom, koji je kolovoza 1986. u Dubrovniku, u dvorištu vile "Šeherezada" zabilježio naš suradnik pjesnik Ivan Kordić). – Obzor. (12. travnja 1991) 42-43: ill.

364. Bratska mržnja: Kiš o nacionalizmu (u razgovoru s Borom Krivokapićem, "Ideje" br. 4/1973). – Vreme. (29. april 1991).

365. Ливада у јесен. – Izvor. (8. jun 1991) ill. (Прича за викенд)

366. Опроштај с мајком. – Покрет. (12. јун 1991).

367. Златна киша. – Књижевне новине. XLIV: 828 (15. 10. 1991) [1].

368. "Esej o čaju" (Portret nacionaliste): iz intervjua časopisu "Ideje", 1973. g. – Bašta, pepeo (1965): o djetinjstvu na Cetinju, neposredno nakon rata i porodičnom stablu svoje majke. – Dušebrižnicima, povodom afere "Čas anatomije". – Monitor. II: 53 (25. oktobar 1991) 34-35: ill. (Sjećanje: Tužnim povodom, u gora vremena)

369. Mrtva priroda s ribom. – Pesma. – Борба. (26. 12. 1991) ill.

370. Замак осветљен сунцем. // Замак осветљен сунцем: избор савремене југословенске приповетке за младе / приредила Сеја Бабић. – Нови Сад: Културно-просветна заједница Војводине, 1991. – pp. 115-119.

371. Апатрид. Приредила Мирјана Миочиновић. – Српски књижевни гласник. 1 (1992) 5-10.

372. Апатрид: варијанта. Приредила Мирјана Миочиновић. – Српски књижевни гласник. 1 (1992) 13-16.

373. На вест о смрти госпође М. Т. – Дневник. (24. јун 1992).

374. Pesnik revolucije na predsedničkom brodu. – Monitor. (26. jun 1992).

375. Истинитост фиктивне творевине: (излагање на додели Андрићеве награде). – Књижевност. 47: 98: 8-10 (1992) 1300-1301.

376. Дуг. Приредила Мирјана Миочиновић. – Књижевне новине. XLIV: 850-851 (15.10. – 1. 11. 1992) 10-11. ("Сто година од рођења Иве Андрића")

377. Радомир Рељић. – Градац. 20: 106-107 (1992) 22-23. (Радомир Рељић / приредио Бранко Кукић)

378. "Serenata" Miloša Crnjanskog. Priredila Mirjana Miočinović. // Зборник у част Војислава Ђурића. – Београд: Филолошки Факултет, Филозофски факултет, Институт за књижевност и уметност, 1992. – pp. 281-287.

379. Енциклопедија мртвих. // Антологија српске прозе постмодерног доба / приредио Александар Јерков. – Београд: Српска књижевна задруга, 1992. – pp. 257-276.

380. Славно је за отаџбину мрети. // Најлепше приче савремених српских писаца / приредио Мирољуб Јоковић. – Београд: Рашка школа, 1992. – pp. 108-113.

― Idem. [2. изд.]: 1995.

381. Lauta i ožiljci. Priredila Mirjana Miočinović. – Borba. (30. 04. 1993); Borba. (8. 05. 1993) 14: ill.

382. Складиште: дломак). Приредила Мирјана Миочиновић. – Књижевна реч. XXII: 416 (10. мај 1993) 1.

383. Ја одавно сенка. – Књижевне новине. 45: 869 (1. 09. 1993) 1.

384. "Серената" Милоша Црњанског. – Књижевне новине. 45: 872-873 (15. 10. – 1. 11. 1993) 6-7.

385. Svojevrsna parodija francuske književnosti. // Stilske vežbe / Rejmon Keno. Prevod, pogovor i crteži Danilo Kiš. – Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1993. – pp. 123-131.

Idem. [2. izd.]: 2001. – pp. 128-136.

386. Савети младом писцу. // Поезија младих '93: двадесетпети фестивал југословенске поезије младих / уредник Ђорђо Сладоје. – Врбас: Дом културе "Врбас", 1993. – pp. 5-6.

387. Oproštaj s majkom. Dečak i pas. // Poetske čarolije / priredio i pesme odabrao Rade Obrenović. Portrete naslikao Gradimir Smuđa. Krasnopisom pesme ispisao Oskar Štefan. – Novi Sad: Zmajeve dečje igre, 1993. – pp. 74-76.

388. Palimpsest. Priredila Mirjana Miočinović. – Doclea. 1 (1994).

389. Књига краљева и будала: [1] Тајанствена завера. – Политика Експрес. (1. април 1994) ill.; [2]. – Политика Експрес (2. април 1994); [3] Царица слути крај. – Политика Експрес (3. април 1994); [4] Љубавнику украла рукопис. – Политика Експрес (4. април 1994); [5] Неплаћени хотелски рачуни. – Политика Експрес (5. април 1994); [6] Откривен тајни избор "завере". – Политика Експрес (6. април 1994); [7] Фалсификат тајне полиције. – Политика Експрес (7. април 1994); [8] Сусрет два фанатика. – Политика Експрес (8. април 1994); [9] Приручник за фанатике. – Политика Експрес (9. април 1994).

390. A i B: (iz knjige "Lauta i ožiljci"). Vreme. (16. maj 1994) ill.

391. Normalna osoba ne piše knjige / [razgovor vodio Brendan Lemon]. Preveo Branislav Jakovljević. – Telegraf. (17. avgust 1994) 43-45: ill.

392. Сунце једне сезоне. – Књижевност. 49: 100: 7-9 (1994) 715-719.

393. Песник револуције на председничком броду: одломак. – Политика. (23. 10. 1994) ill.

394. Trijumf smeha. – Reč. I: 4 (decembar 1994) 72-75. (Prevejani u potrazi za ovejanim: 500 godina od Rableovog rođenja / priredio Radovan Mirković)

395. Савети младом писцу. // Поезија младих '94: двадесетшести фестивал југословенске поезије младих / уредник Мирослав Алексић. – Врбас: Дом културе "Врбас", 1994. – pp. 5-6.

396. Филозофија увек долази после. С француског превела и напомену сачинила Мирјана Миочиновић. – Св. Дунав. I: 1 (1995) 19-21. (Киш)

397. Фрагменти о Борхесу: из Кишове заоставштине. – Политика. (25. фебруар 1995) ill.

398. La part de dieu.Књижевне новине. 46: 903 (1. март 1995) 1.

399. Писци – цинкароши. – НИН. 2305 (03. март 1995) 37.

400. Apatrid. – Zidne novine. 4-5 (maj-jun / srpanj-lipanj 1995) 2-4.

401. Ljubav i literatura: (tekst pročitan na skupu pisaca u Kvebeku 1983). Prevela Mirjana Miočinović. – Vreme. (14. avgust 1995) ill.

402. Генерали и песници. – Политика. (21. октобар 1995).

403. Маратонац и судија. – Књижевне новине. (15. октобар 1995) 1, 9-10.

404. [Писма] Радовану Јаблану. // Цетиње неомеђени видиковац: писма пријатеља / Радован Јаблан. – Цетиње: Издавачки центар, 1995.

405. Ципеле. Рефрен: (Из "Поља" број 70, 1963). Поља. XL: 400 (јануар 1996) 36.

406. Nature morte / Jean Slamni. – Књижевне новине. XLVII: 926 (15. март 1996) 3.

407. Моја је личност скривена међу стварима: разговор са Евом Мек-Жерар (снимљен са немачке регионалне телевизије ХР 3, 1987. године, у оквиру серије "Приповедачи Европе"). Превела с немачког Сенка Ћумић. – Књижевност. 49: 101: 5-6 (1996) 348-352.

408. Извод из књиге рођених. – Побједа. (14. 10. 1996).

409. Saveti mladom piscu.Izvod iz knjige rođenih: kratka autobiografija. – Bilten. 9-10 (novembar-decembar 1996) ill.

410. Селин код нас: Поводом Селина (Овдје, март 1971). – Градац. 23: 118-119 (1996) 180-183. (Селин / приредили Милојко Кнежевић и Бранко Кукић)

411. Савети младом писцу. // Поезија младих '96: двадесетосми фестивал југословенске поезије младих / уредник Ђорђо Сладоје. – Врбас: Дом културе "Врбас", 1996. – pp. 5-6.

412. Славно је за отаџбину мрети. // Медаљони уклетог круга: избор из савремене југословенске поезије и прозе / приредио Војислав Арсенијевић. – Нови Сад: Змај, 1996. – pp. 91-96. (Едиција Књиге мог детињства; коло 8)

413. Фрагменти о Борхесу: (Из књиге Складиште, 1995). // Хорхе Луис Борхес: радови са међународног књижевно-научног скупа посвећеног Х. Л. Борхесу, одржаног 24. и 25. септембра 1996. године у Београду и други текстови / приредили Радивоје Константиновић, Филип Матић, Марко Недић. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; Српска књижевна задруга; Југословенско удружење латиноамериканиста, 1997. – pp. 338-340.

414. Лаута и ожиљци. // Београд: антологија прича / приредио Васа Павковић. – Нови Сад: Прометеј, 1997. – pp. 151-161.

415. Улица дивљих кестенова. // Улица дивљих кестенова: избор из савремене југословенске приповедачке прозе / приредио Ласло Блашковић. – Нови Сад: ИНГ комерц, 1997. – pp. 37-40. (Едиција Ризница лепих речи. Коло 8)

416. Енциклопедија мртвих. // Антологија српске приповетке (1945-1995) / [приредио] Михајло Пантић. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1997. – pp. 264-285.

417. Преписка Данила Киша и Дине Катан Бен-Цион. – Књижевност. XLIX: CIV: 9-10 (септембар-октобар 1998) 1783-1785. (Документи: Израел 1948-1998 / избор сачинила и приредила Симха Кабиљо Шутић)

418. Пси и књиге. // Антологија јеврејских приповедача / [приредио] Давид Албахари. – Београд: Српска књижевна задруга, 1998. – pp. 292-306.

419. Славно је за отаџбину мрети. // Поново пронаћи наду: избор из савремене југословенске поезије и прозе / приредио Војислав Арсенијевић. – Нови Сад: "Тодор", 1998. – pp. 86-91. (Библиотека Ђачко доба; коло 8)

420. Posmrtne počasti. // Tajna večera: izbor iz savremene jugoslovenske proze / izbor Milorad Predojević. – Novi Sad: Školska knjiga, 1998. – pp. 38-45. (Lektira. VIII razred; 5)

421. Савети младом писцу. // Поезија младих '98: тридесети фестивал југословенске поезије младих / уредник Ђорђо Сладоје. – Врбас: Дом културе "Врбас", 1998. – pp. 5-6.

422. Pisci-cinkaroši. Palimpsest. Preludij za ludnicu. La part de Dieu. Varijacije na srednjoevropske teme: fragmenat. – Zarez. I: 16 (15. listopada 1999) 22-26.

423. [Интервју] / [разговор водио Боро Кривокапић]: Наши путеви се разилазе. – Политика. 96: 30885: Култура-уметност-наука. XLIII: 27 (16. октобар 1999) 24: ill.; Џојсов величанствени пораз. – Политика. 96: 30892: Култура-уметност-наука. XLIII: 28 (23. 10. 1999) 24: ill.; Песници не певају као птице. – Политика. 96: 30899: Култура-уметност-наука. XLIII: 29 (30. 10. 1999) 22; Публика највише верује фабулистима и демагозима. – Политика. 96: 30906 (6. 11. 1999) 26; Малоумна самоувереност наших писаца. – Политика. 96: 30913: Култура-уметност-наука. XLIII: 31 (13. 11. 1999) 26; Национализам је параноја. – Политика. 96: 30920 (20. 11. 1999) 24.

424. Ne verujem u piščevu fantaziju / [razgovor vodio Adalbert Rajf]. – Blic. (19. oktobra 1999) XI: ill.

425. Kišove Teme i varijacije: [1] Grobnica za Borisa Davidoviča je polemička knjiga u odnosu prema borhesovskom uzoru: (Sveta Simona. – Zaglupljivanje ponavljanjem. – Borhes, ponovo). – Vijesti. (26. oktobar 1999) 11: ill.; [2] Zaduženi za aluzije mi rekoše da ostavim na miru Božjem košavu da duva odakle već duva: (Idioti i martiri. – Subverzivna košava. – Rukovati oprezno: angažovana literatura). – Vijesti. (27. oktobar 1999) 9: ill.; [3] Oda sovjetskoj policiji pjesnika Luja Aragona najsramniji je primjer intelektualnog beščašća: (Rukovati oprezno: angažovana literatura /nastavak/. – Jedan vid francuske književnosti: Aragon i Gepeu). – Vijesti. (28. oktobar 1999) 11: ill.; [4] Mi stavljamo Staljina iznad Šekspira, Remboa, Getea, Puškina, pisao je Aragon: (Jedan vid francuske književnosti: Aragon i Gepeu /nastavak/. – Pot-au-feu). – Vijesti. (29. oktobar 1999) 11: ill.

426. Ужасавање од баналности / [разговор водио Миодраг Трипковић]. – Побједа. (6. новембар 1999) 29: ill.

427. Извод из књиге рођених: (кратка биографија) – Политика. (6. новембар 1999).

428. Истинитост фиктивне творевине. – Политика. 96: 30912 (13. новембар 1999) 26. – Култура-уметност-наука. XLIII: 31.

429. Pisci-cinkaroši. Iz književne zaostavštine Danila Kiša. – Danas. (13-14. novembar 1999) 27: ill.

430. Prepiska Danila Kiša i Dine Katan Ben-Cion. – Jevrejski pregled. VII: 11 (novembar 1999 / hešvan-kislev 5760) 13. (Kiš u Izraelu: povodom desetogodišnjice smrti Danila Kiša (1935-1989) / pripremila S[imha] K[abiljo]-Š[utić])

431. Песник револуције на председничком броду. // Читанка српске политичке поезије / [приредили] Маринко Арсић Ивков, Иван Ивановић. – Београд: "Ивановић и Тадић", 1999. – pp. 95-110.

432. Енциклопедија мртвих (читав живот). // Антологија српских приповедача XIX и XX века / [приредио] Мирослав Јосић Вишњић. – Београд: "Филип Вишњић", 1999. – pp. 363-391.

433. Из баршунастог албума. // Антологија српских приповедача XIX и XX века / [приредио] Мирослав Јосић Вишњић. – Београд: "Филип Вишњић", 1999. – pp. 573-586.

434. Ljudskost i ideologija: [iz: "Gorki talog iskustva", BIGZ, SKZ, Narodna knjiga, Beograd 1990, str. 288, 290-291, 291-292] / priredila Mirjana Miočinović. – Republika (Beograd). 12: 246 (1-15. 10. 2000) 41.

435. Ulica divljih kestenova. // Antologija savremene novosadske priče / priredio Nenad Šaponja. – Novi Sad: Stylos, 2000. – pp. 40-43.

436. Енциклопедија мртвих. // Прича и причање: антологија прича награђених Андрићевом наградом / приредила Жанета Ђукић Перишић. – Бања Лука: Глас српски, 2001. – pp. 114-133.

437. Светлости велеграда. – Ново гробље. – Тропске ноћи. // Српске прозаиде: антологија песама у прози / приредила Бојана Стојановић-Пантовић. – Београд: Нолит, 2001. – pp. 158-162.

438. С јесени, када почну ветрови. // Мала кутија: најкраће приче XX века / приредио Михајло Пантић. – Београд: Југословенска књига, 2001. – p. 107.

439. Slavno je za otadžbinu mreti. // Antologija svetske fantastike / sastavio Ranko Krstajić.Beograd: Mond, 2001. – pp. 486-490.

440. Mahnitost voljenja: jedan neobjavljeni intervju Danila Kiša, o šezdeset sedmogodišnjici rođenja: (deo razgovora objavljen na Radiju France Culture od 8. do 12. decembra 1986. pod naslovom "La Rage d'aimer de Danilo Kiš" / razgovor vodio Šarl Žilije). Sa francuskog prevela Mirjana Miočinović. – Danas. (23-24. februar 2002) Svetska književnost: XIX.

441. "Први пут сам се осећао као писац": [Писма] Миодрагу Максимовићу: [28. 3. 1963; 24. 4. 1963]. – Књижевни лист. I: 2 (1. септембар 2002) 18. (Књижевна преписка)

442. Свет по Кустурици. – Међај. 52: 22 (2002) 44-45.

443. Prepiska Borislava Pekića i Danila Kiša. // Korespondencija kao život: prepiska s prijateljima: (1965-1986) / Borislav Pekić. – Novi Sad: Solaris, 2002. – pp. 91-129.

444. Ta grešna, povodljiva publika. – Nage i odevene Venere. – "Noć i magla" i "Hirošimo, ljubavi moja". // Beogradski filmski kritičarski krug I (1896-1960) / [priredio] Ranko Munitić. – Niš: Niški kulturni centar; Beograd: Art Press, 2002. – pp. 326-330; 342-344.

445. Виђења и путовања Моме Димића. // Одлазак у Неменикуће: изабрани путописи / Мома Димић. – Младеновац: Библиотека "Деспот Стефан Лазаревић", 2003. – pp. 5-6.

446. Језик као недоречено означавање: [из књиге "Горки талог искуства"]. // Српски писци о српском језику / избор и предговор Милош Ковачевић. – Београд: Источник, 2003. – pp. 251-253.

447. Улица дивљих кестенова. // Нови Сад, земљи рај / приредили Сава Дамјанов, Лидија Мустеданагић. – Панчево: Мали Немо, 2003. – pp. 237-239. (Библиотека Варошарије)

448. Nacrt odbrane. Uvodna napomena Mirjana Miočinović. – Hereticus. II: 1 (2004) 87-106: ill.

449. Последње прибежиште здравог разума: [фрагменти] – Глас јавности. VII: 2215 (15. октобар 2004) 15.

450. [Посвете]: (Стевану Раичковићу, Драшку Ређепу, Матији и Вери Бећковић, Живојину и Невени Мишков, Сави Даутовићу, Рашку Димитријевићу, Жарку Команину, Бориславу Михајловићу Михизу, Љубивоју Ршумовићу, Габриели Арц и Радославу Братићу). // Посвете српских писаца / [приредио] Радован Поповић. – Београд: Београдска књига, 2004. – pp. 96-99: ill. (Библиотека Адресе времена; књ. 1)

451. Ђубриште. // Озарења: антологија 225 српских песника / приредио Милутин Лујо Данојлић. – Београд: М. Л. Данојлић, 2004. – pp. 390-393.

452. Пешчаник: [фрагмент]. // Нови Сад, земљи рај II / приредили Сава Дамјанов, Лидија Мустеданагић. – Панчево: Мали Немо, 2004. – pp. 227-231. (Библиотека Варошарије)

453. Нож са дршком од ружиног дрвета. // Српски приповедачи XX века: позив на путовање / избор Љубодраг Весић. – Београд: Сазвежђа, 2004. – pp. 127-140.

454. Легенда о спавачима. // Постмодерна српска фантастика: хрестоматија прича / [приредио] Сава Дамјанов. – Нови Сад: Дневник, 2004. – pp. 90-112.

455. Simon Čudotvorac. // Prosvetina knjiga fantastične priče / priredio Aleksandar Gatalica. – Beograd: Prosveta, 2004. – pp. 76-92.

456. Из угла вечности: О страху и ништавности: (из романа "Башта, пепео"). – Негативна категорија духа: О национализму: (из "Часа анатомије"). – Аутентичан романескни свет: Борхес или приповедачки симболизам: (из "Часа анатомије"). – Политика. CII: 32783: Култура-уметност-наука. XLVI: 60 (12. фебруар 2005) 3-6: ill.

457. Трајно осећање кривице: (Глас преноси део интервјуа са Данилом Кишом, поводом седамдесет година од његовог рођења / приредила Татјана Чанак). – Глас јавности. VII: 2339 (22. фебруар 2005) 11: ill.

458. Autobiografija (7-8). – Pesnik revolucije na predsedničkom brodu (40-49). Na vest o smrti gospođe M. T. (50). // Danilo Kiš 1935-1989 / priredio Božo Koprivica. – Ars. X: 1-2 (2005).

459. Za pluralizam. – Hereticus. 3: 2 (2005) 103-105.

460. Гробница за Бориса Давидовича. Енциклопедија мртвих. // Антологија српске приповетке друге половине XX века / [приредио] Михајло Пантић. – Београд: Источник, 2005. (Врхови српске књижевности)

461. Pesnik revolucije na predsedničkom brodu. – Na vest o smrti gospođe M.T. – Ars. XI: 1-2 (2006).

462. Pisac kao gospod Bog. Poslednja književna politika. – Bogatstvo, sloboda i zrelost. – Zašto pišem? // Tečni kristal: antologija srpskog mikroeseja XX veka / [priredio] Zoran Bognar. – Beograd: Dereta, 2006. – str. 111-114.

463. Бицикло. – Алманах. (2006/2007) 211.

464. Iz prepiske Danila Kiša / priredila i s francuskog prevela Mirjana Miočinović. – Sarajevske sveske. 17 (2007) 563-587.

[Iz sadržaja:] Ilma Rakusa / Danilo Kiš (566-575).