BIBLIOGRAFIJA DANILA KIŠA

/ priredila Branislava Stojanović

 

1. Krv i zlato / Endre Ady. Preveo s mađarskog Danilo Kiš. Umetnički prilozi Ivan Tabaković. – [Dvojezično izd.] – Novi Sad: Forum, 1961. – 113 str.: ill.

[Iz sadržaja:] Pesnik Hortobađa. Brak jastreba nad ševarom. Na Gare de l'Est-u. Moja verenica. Zozoovo pismo. Kroz Pariz je prošla Jesen. Sam sa morem. Sahrana na moru. Smrt na šinama. Rođak Smrti. Naricati, naricati, naricati. Borba s Velikim gospodarem. Drevni zlobnik. Krv i zlato. Voleo bih da me vole. Od Era do Okeana. Molitva posle rata. Pesma mađarskog jakobinca. Crveno sunce. Pesma ulice. Uvis bacan kamen. Nama Mohač treba. Mađarska pod snegom. Posle majskog pljuska. Alfeld iz voza. Tužaljka opsene drevne. Sećanje na jednu letnju noć. Žalba nezadovoljnog mladića. Na čelu mrtvih. Živim u srcima mladim.

2. Noć predgrađa / Attila József. Preveo s mađarskog Danilo Kiš. Umetnički prilozi Stojan Ćelić. – [Dvojezično izd.] – Novi Sad: Forum, 1961. – 123 str.: ill.

― Idem. [Fototipsko izd. iz 1961]. – 2005. – ISBN 86-323-0626-X

[Iz sadržaja:] Curriculum vitae. – Čista srca. Balada siromaha. Ljubavnica siromaha. Bez kucanja. Perle. Medalje. Moja majka. Beznadno. Noć predgrađa. Pesma sa periferije. Elegija. Oda. Zimska noć. Mama. Jesen. Boli. Istovaraju cepanice. Flora 1, 2, 3, 5. Flora I-II. Ars poetica. Drevni pacov sve će da nas zarazi... U šta verujete... Gle, najzad nađoh otadžbinu...

3. Strmom stazom / Miklós Radnóti. Preveo s mađarskog Danilo Kiš. Umetnički prilozi Mića Popović. – [Dvojezično izd.] – Novi Sad: Forum, 1961. – 95 str.: ill.

[Iz sadržaja:] Posveta uz zbirku "Strmom stazom". I okrutan. Psalmi čežnje (2, 6, 7). Crnogorska elegija. Na pasoš savremenika. Elegija. Osuđeniče, samo hodaj. Mir, strava. Juče i danas. Spavaj. Čuvaj me i štiti. Ljubavna pesma. Kao smrt. Zapenušeno nebo. Nemirna jesen. Maslačak otvara latice. Detinjstvo. Papirići. Odlomak. Pismo ženi. Koren. À la recherche... Osma ekloga. Usiljeni marš. – Razglednice.

4. Čudnovata usamljenost: roman / Filip Soler. S francuskog preveli Mirjana Miočinović i Danilo Kiš. – Titograd: Grafički zavod, [1963]. – 150 str.

5. Pesme / Endre Adi. Izbor, prevod i pogovor Danilo Kiš. – Beograd: Rad, 1964. – 110 str. (Biblioteka Reč i misao, knj. 114)

[Sadržaj:] Bela žena zamka. Poslednji osmeh. Poruka starog fauna. Brak jastreba nad ševarom. Pesnik Hortobađa. Na obali Tise. Parisko praskozorje. Veče u Bulonjskoj šumi. Na Gar de l'Estu. Na obali Sene. Moja verenica. Borba s Velikim Gospodarem. Sahrana na moru. Kroz Pariz je prošla jesen. Stanar hotelskih soba. Žetelac minuta. Jedan poznat dečak. Rođak smrti. Blizu groblja. Smrt na šinama. Plakati, plakati, plakati. Crni pijanino. Legenda svete Margite. Jedan budući pesnik. Na obali tamnih voda. Drevni zlobnik. Juda i Isus. Samo tren. Krv i zlato. Zozoovo pismo. Večna borba i svadba. S Ledom na balu. Sam sa morem. Dve žene. Od Era do okeana. Molitva posle rata. Pesma mađarskog jakobinca. Kletva-molitva: Hriste-Marijo. Ko me tu zvao? Mađarska pod snegom. Nama Mohač treba. Mala seoska kuća. Ako se sretnemo mrtvi. Čekam drugu. Crveno sunce. Pesma ulice. Posle majskog pljuska. Seljačko leto. Proleće u selu. Himna ništavila. Zli su mrtvaci. Voleo bih da me vole. Uvis bacan kamen. Bodrenje na ljubav. Opet prema Parizu. Katulova smrt. Smrt duge. Desetogodišnja Eva. Katica na misi. Zove me postelja. A sad ćemo zanemeti. Verujem neverno u Boga. Proklet čovek. Merimo veliki grob. Vapijuća čežnja za dobrotom. Alfeld iz voza. Živeti dok živimo. Mrze me al' mi se čude. Pesme sa igrališta. Jesenje ljubavi. Žena i groblje. Odabiranje na groblju. Proigrana starost. Tužaljka opsene drevne. Sećanje na jednu letnju noć. Leš u žitu. Na čelu mrtvih. Živim u srcima mladim. Pesma o nesreći. Da stignemo na jug. Žalba nezadovoljnog mladića. Poslednje lađe. – Endre Adi / D. Kiš.

6. Sabrana dela: Maldororova pevanja. – Poezija. – Pisma / Lotreamon. Prevod s francuskog i komentar Danilo Kiš i Mirjana Miočinović. Predgovor Sreten Marić. – Beograd: Nolit, 1964. – 293 str. (Biblioteka Orfej, 31)

7. Стилске вежбе / Рејмон Кено. Превео с француског Данило Киш. Поговор Јован Христић. – Београд: Нолит, 1964. – 132 стр. (Мала књига, 80)

8. Сид: трагикомедија / Пјер Корнеј. Превео с француског и поговор написао Данило Киш. – Београд: Нолит, 1965. – 118 стр. (Мала књига, 84)

9. Žak Prever. Izbor i prevod Danilo Kiš. Ilustrovao Dušan Ristić. – Beograd: Mlado pokolenje, 1967. – 61 str.: ill. (Ljubav i poezija. Kolo I, knj. 4)

― Idem. [2. izd.]: 1971. (Ljubav i poezija. Kolo II, knj. 4)

[Sadržaj:] [O pesniku] / Danilo Kiš. – Pesme: Za tebe ljubavi moja. Deca koja se vole. Pesma za vas. Kada. Prevareni ljubavnici. Ta ljubav. Ogromno i rumeno. Bašta. Poljubi me. ...I eto. Pustošenja obzirnosti. Doručak. Jesen. Pesma. Starinska balada. Buket. Venčanje. Ptice rugalice. Pod raonikom. Barbara. Majska pesma. – Letopis.

10. Поезија: Fleurs du mal. Spleen de Paris / Шарл Бодлер. Избор и предговор Данило Киш. Превели Милован Данојлић, Данило Киш, Иван В. Лалић, Коља Мићевић, Борислав Радовић. – [Двојезично изд.] – Београд: Просвета, 1968. – 202 стр. (Библиотека Просвета, 179)

Idem. [2. изд.]: 1976.

[Из садржаја:] Предговор / Данило Киш. – Узлет. Странац. Волим успомену на век голотиње... Ранији живот. Џиновка. Хемисфера у коси. Бочица. Сплин (Кишоносни, срдит...). Сплин (Ја сам ко краљ земље...). Any where out of the world. Опијајте се. Играчка сиромаха. Премлатимо сиромахе! Уништење. Проклетнице. Расни коњ. Смрт љубавникâ. У један сат ноћу. О Бодлеру. Напомена. – Хронологија.

11. Зоо: песме [= Zoo: versek] / Ото Толнаи. Превео Данило Киш. – Нови Сад: Форум; Београд: Нолит, 1969. – 57 стр.

[Из садржаја:] (исељавање). (пас је). (укруг-укруг). (клатно је). (приступите крлетки гренландског сокола). морка. (изнад срца). (збиља). (зраци-корени круга). (лежао си у дубокој јами). портрет с ожиљком. (вашарски прстен од жице). (довлачили коњи сено). (а рупа). орфеј месечар. успомени лајоша кашака. мишо и че у андима. дон кихоте де ла манча. (линија линија).

12. Pesme / Pol Verlen. Izbor, prevod i pogovor Danilo Kiš. – Beograd: Rad, 1969. – 83 str. (Biblioteka Reč i misao. Kolo X, knj. 242)

[Sadržaj:] Nevermore. Posle tri godine. San moj svakidašnji. Pariski kroki. Jesenja pesma. Suton. Žena i mačka. Velika dama. Pariski nokturno. Mesečina. Pantomima. U travi. Povorka. Mandolina. Faun. Sa sordinom. Sentimentalni razgovor. Sunce ranog jutra obasjava, zlati. Gle, mesec grànu. U okviru vrata juri pejsaž, spolja. Svoj dom, i krug lampe kroz tamu duboku. Šum kabarea i pločnika blato. Dakle to će biti jednog letnjeg dana. U meni sve jače plače. O, tužne, tužne behu sene. Senke grana što su se nad reku nagle. Šarlroa. Drveni konji. Zaboravljeni napev. Green. Počuj ovu blagu pesmu kad se vine. O, moj Bože, tvoja me ljubav rani. Gaspar Hoze peva. Ko trun slame nasred štale tako blesne nada. Crni sni pritisli. Nebo je sad iznad krova. Pesnička umetnost. Čamotinja. Gospođici. Na način Pola Verlena. Ruke. Poslednja otmena svečanost. – [Pogovor:] Verlen / Danilo Kiš.

13. Novija mađarska lirika / priredili Ivan Ivanji i Danilo Kiš. Preveli Ivan Ivanji, Danilo Kiš i Ivan V. Lalić. – Beograd: Nolit, 1970. – 293 str. (Biblioteka Orfej, 42)

[Iz sadržaja:] Predgovor / Danilo Kiš. – Endre Adi: Kroz Pariz je prošla jesen. Legenda svete Margite. Juda i Isus. Pesma mađarskog jakobinca. Pesma ulice. Himna ništavila. Zli su mrtvaci. Sećanje na jednu letnju noć. Leš u žitu. – Đula Juhas: Ana je večna. – Arpad Tot: Aprilski kapričo. Prava zadnja reč. – Friđeš Karinti: Maslačak. – Lajoš Kašak: K radosti. Konj umire ptice izleću (odlomak). Dolazio sam iz sporedne ulice. Hitnuo sam kamen uvis. Portret radnika. – Milan Fišt: Barokna elegija. Na jednom egipatskom nadgrobnom kamenu. – Đula Ilješ: Ana. Kristalni svet. – Atila Jožef: Boli. Elegija. Zimska noć. Jesen. Noć predgrađa. – Mikloš Radnoti: Osuđeniče samo lutaj. Mir, strava. Spavaj. Odlomak. Pismo ženi. Koren. À la recherche... Usiljeni marš. Razglednice (1, 2, 3, 4). – Janoš Pilinski: Apokrif. – Agneš Nemeš-Nađ: Tramvaj. Oluja. – Laslo Nađ: Ko će ljubav da prenese. Kostret na kosti. – Ištvan Šimon: Oktobar. – Ferenc Juhas: Dan vradžbina, četvrtak: kada je najteže. Gajena tuga. Na grobu Atile Jožefa (odlomak). – Šandor Čori: Devojke s dinjom. Reka. Sakrijte čudo. Moje drugo rođenje. Pesma o smrti jednog profesora geografije. Bekstvo iz samoće.

14. Bordel muza: antologija francuske erotske poezije / odabrao i prepevao Danilo Kiš. Ilustracije Aubrey Beardsley. – Zagreb: Liber, 1972. – 126 str.: ill. (Liber. Izdanja van serije)

[Sadržaj:] O francuskoj erotskoj poeziji / Danilo Kiš. – Jean Molinet: Cette fillette à qui le tétin point... To devojče kojem pupe siske... – Clément Marot: Privukao Robin... Lepim sisama. – Pierre de Ronsard: Sonet (Pozdravljam te, pukotino divotna...). Sonet (Koplje zlatna šiljka...). Sonet (Zbogom, drusle pice...). – Rémy Belleau: Žan Nemožan. – Etienne Jodelle: Epitaf muškom udu brata Petra. – François de Malherbe: Sonnet (Sitôt que le sommeil...). Sonet (Čim ujutro...). – Sonet (Prošao sam bio...). – François de Maynard: Mladoj gospi. Prijapkinje. – Mathurin Régnier: Sonnet (Eh bien? mon doux ami...). Sonet (Prijatelju dragi...). Stance. – Pierre Mottin: Stance. – Gospar Berthelot: Du plaisir champestre. Selska zadovoljstva. – Théophile de Viau: Sonet (Nežno je čelo...). Sonet (Gospe, što smisliste...). Epigram. – Jean de La Fontaine: Epigram. – Claude le Petit: Bordel muza. Stance. – Kanonik (Le Chanoine) Maucroix: O razdevičenju. Epigram. – Voltaire: Devica Orleanska. – Charles Collé: Prodavačica pica. – Sénac de Meilhan: Jebomanija. – Théophile Gautier: Sonnet (Devant toi l'Eléphant...). Sonet (Pred tobom jedan Slon...). O kako su... – Alfred Delvau: Pesnikova jebačina. – Charles Baudelaire: Uvek. Obećanja jednog lica. – Albert Glatigny: Stihovi za album. Međučin. – Paul-Marie Verlaine: Uvertira. Gospođi. Idylle high-life. – Stéphan Mallarmé: Les lèvres roses. Ružičaste usne. Mysticis umbraculis. – Pierre Louys: U spomenar institutkinji. – Guillaume Apollinaire: Pekarka. Julija ili ruža. – Bilješke o pjesnicima.

15. Песме / Шандор Петефи. Предговор Данило Киш. Избор Младен Лесковац. Превели Јован Јовановић Змај, Данило Киш, Иван В. Лалић и Вељко Петровић.– Београд: Нолит; Нови Сад: Матица српска, 1973. – 196 стр. (Посебна издања)

[Из садржаја:] На Дунаву. Приказ једне позоришне представе. Чоконај. Да нисам волео. На волујским колима. Стојим ту насред равнице... Ко вечно проклетство... Песма паса. Песма курјака. Тиса. Ветар. Крајем септембра. Тек што беше јутро. Како да те зовем? Пуста, зими. Багремови, ви у башти. Једном грубом ђенералу.

16. Caca u metrou / Rejmon Keno. Preveo Danilo Kiš. – Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, [1974]. – 191 str. (Džepna knjiga, 46)

17. Stilske vežbe / Rejmon Keno. Preveo Danilo Kiš. – Beograd: Rad, 1977. – 132 str. (Biblioteka Reč i misao, Kolo XIII, knj. 313)

― Idem. [2. izd.]: 1986. – 127 str. (Reč i misao. Ponovljena izdanja; 313)

― Idem. [3. izd.]: 1999. – 127 str. (Reč i misao. Jubilarno kolo; knj. 313). – ISBN 86-09-00640-9  

18. Na čelu mrtvih / Endre Adi. Izabrao, preveo s mađarskog i pogovor napisao Danilo Kiš. Predgovor Ferenc Juhas. – Sarajevo: Veselin Masleša, 1978. – 183 str. (Biblioteka Svjetski pjesnici)

[Sadržaj:] Skica o Vaseljeni / Ferenc Juhas. – Endre Adi: Bela žena zamka. Poslednji osmeh. Poruka starog fauna. Čekaju nas na Jugu. Brak jastreba nad ševarom. Pesnik Hortobađa. Na obali Tise. Javor među dubovima. Parisko praskozorje. Veče u Bulonjskoj šumi. Na Gar de l'Estu. Na obali Sene. Uzdah u zoru. Moja verenica. Borba s Velikim Gospodarem. Sahrana na moru. Kroz Pariz je prošla Jesen. Stanar hotelskih soba. Žetelac minuta. Jedan poznat dečak. Rođak smrti. Blizu groblja. Smrt na šinama. Plakati, plakati, plakati. Crni pijanino. Legenda svete Margite. Jedan budući pesnik. Dobri Knez Tišine. Na obali mračnih voda. Drevni zlobnik. Juda i Isus. Samo tren. Žene na obali. Krv i zlato. Zozoovo pismo. Večna borba i svadba. S Ledom na balu. Sam sa morem. Dve žene. Od Era do okeana. Molitva posle rata. Pesma mađarskog jakobinca. Kletva-molitva: Hriste-Marijo. Ko me tu zvao? Mađarska pod snegom. Nama Mohač treba. Mala seoska kuća. Ako se sretnemo mrtvi. Čekam drugu. Crveno Sunce. Pesma ulice. Posle majskog pljuska. Seljačko leto. Proleće u selu. Himna ništavila. Konji smrti. Zli su mrtvaci. Voleo bih da me vole. Uvis bacan kamen. Bodrenje na ljubav. Opet prema Parizu. Luda, samrtna noć. Katulova smrt. Smrt duge. Večita povorka smrti. Desetogodišnja Eva. Katica na misi. U tremu smrti. Srećni su oni koji stare. Smrt: večernje rumenilo. Zove me postelja. A sad ćemo zanemeti. Verujem neverno u Boga. Proklet čovek. Merimo velik grob. Vapijuća čežnja za dobrotom. Alfeld iz voza. Živeti dok živimo. Mrze me al mi se čude. Pesme sa igrališta. Jesenje ljubavi. Žena i groblje. Odabiranje na groblju. Proigrana starost. Tužaljka opsene drevne. Pesma pred žetvu. Pričešće mudrosti. Osijeva kletva. Igra, igra, igra. Sećanje na jednu letnju noć. Umorno bodrimo jedni druge. Leš u žitu. Na čelu mrtvih. Pesma o nesreći. Pogledaj, draga, moje drago kamenje. Da stignemo na Jug. Žalba nezadovoljnog mladića. Poslednje lađe. Živim u srcima mladim. – Endre Adi / D. K.

19. Борска бележница / Миклош Радноти. С мађарског превео Данило Киш. Предговор Александар Тишма. – [Двојезично изд.] Бор: Народна библиотека Бор, Књижевна омладина Бор, Самоуправна интересна заједница културе Бор, 1979. – 54 стр.: ill.

[Из садржаја:] Борска бележница: Седма еклога. Писмо жени. Корен. À la recherche... Осма еклога. Разгледница. Усиљени марш. Разгледница (2). Разгледница (3). Разгледница (4).

20. Bordel muza: antologija francuske erotske poezije / odabrao i prepevao Danilo Kiš. Ilustracije Obri Berdsli. – Beograd: Prosveta, 1985. – 132 str.: ill.

― Idem. [2. izd.]: 2001.

[Sadržaj:] O francuskoj erotskoj poeziji / Danilo Kiš. – Žan Moline: Cette fillette à qui le tétin point... To devojče kojem pupe siske... – Klemen Maro: Privukao Roben... Lepim sisama. – Pjer de Ronsar: Sonet (Pozdravljam te, pukotino divotna...). Sonet (Koplje zlatna šiljka...). Sonet (Zbogom, drusle pice...). – Remi Belo: Žan Nemožan. – Etjen Žodel: Epitaf muškom udu brata Petra. – Fransoa de Malerb: Sonet (Prošao sam bio...). Sonnet (Sitôt que le sommeil...). Sonet (Čim ujutro...). – Fransoa de Menar: Mladoj gospi. Prijapkinje. – Matiren Renjije: Stance. Sonnet (Eh bien? mon doux ami...). Sonet (Prijatelju dragi...). – Pjer Moten: Stance. – Gospar Bertelo: Du plaisir champestre. Selska zadovoljstva. – Teofil de Vio: Sonet (Nežno je čelo...). Sonet (Gospe, što smisliste...). Epigram. – Žan de Lafonten: Epigram. – Klod le Peti: Bordel muza. Stance. – Kanonik Mokroa: O razdevičenju. Epigram. – Volter: Devica Orleanska. – Šarl Kole: Prodavačica pica. – Senak de Melan: Jebomanija. – Teofil Gotje: Sonnet (Devant toi l'Eléphant...). Sonet (Pred tobom jedan Slon...). O kako su... – Alfred Delvo: Pesnikova jebačina. – Šarl Bodler: Uvek. – Obećanja jednog lica. – Alber Glatinji: Stihovi za album. Međučin. – Pol Verlen: Uvertira. Gospođi. Idylle high-life. – Stefan Malarme: Les lèvres roses. Ružičaste usne. Mysticis umbraculis. – Pjer Luis: U spomenar institutkinji. – Gijom Apoliner: Pekarka. Julija ili ruža. – Beleške o pesnicima. – Obri Vinsent Berdsli / [V. Č. Š.].

21. Külvárosi éj [= Noć predgrađa] / József Attila. – Újvidék: Forum, 1988. – 35 str. – ISBN 86-323-0155-1

[Iz sadržaja:] Curriculum vitae. – Čista srca. Bez kucanja. Perle. Moja majka. Noć predgrađa. Mama. Jesen. Ars poetica.

22. Pohvala intelektualaca / Bernar Anri Levi. Preveli Nada Bojić i Danilo Kiš. – Beograd: Radionica SIC, 1988. – 91 str.: ill. – ISBN 86-7339-007-9   

23. Малдоророва певања / Лотреамон. Превод са француског Данило Киш и Мирјана Миочиновић. Илустрације Гистав Доре. – Београд: Хаос, 1990. – 261 стр.: ill.ISBN 86-81245-02-3  

24. Песме и препеви / Данило Киш. Приредио Предраг Чудић. Изабрали Ото Толнаи, Предраг Чудић, Радивоје Константиновић. Ликовни прилози Леонид Шејка, Миро Главуртић, Љуба Поповић, Радомир Рељић (Из приватне збирке Данила Киша и Мирјане Миочиновић). – Београд: Просвета, 1992. – 389 стр.: ill. – ISBN 86-07-00656-8

[Из садржаја:] МАЂАРСКА РАПСОДИЈА (Изабрао Ото Толнаи): Шандор Петефи: Да нисам волео. Чоконај. На волујским колима. Стојим ту насред равнице. Песма паса. Песма курјака. Тиса. Ветар. Крајем септембра. Тек што беше јутро. Пуста, зими. Багремови, ви у башти. – Ендре Ади: Рођак смрти. На Gare de l'Est-у. Кроз Париз је прошла јесен. Нарицати, нарицати, нарицати. Борба с великим господарем. Древни Злобник. Од Ера до Океана. Сећање на једну летњу ноћ. – Ђула Јухас: Ана. Ана је вечна. – Арпад Тот: Априлски капричо. Права задња реч. – Фриђеш Каринти: Маслачак. – Лајош Кашак: Коњ умире птице излећу (одломак). – Милан Фишт: Барокна елегија. На једном египатском надгробном камену. – Ђула Иљеш: Кристални свет. – Корнел Сентелеки: Багремови у јесен. – Атила Јожеф: Без куцања. Медаље. Ода. (Гле, најзад нађох отаџбину...). – Миклош Радноти: Посвета уз збирку "Стрмом стазом". Црногорска елегија. Одломак. Писмо жени. Усиљени марш. – Јанош Пилински: Апокриф. – Агнеш Немеш-Нађ: Трамвај. – Ласло Нађ: Ко ће љубав да пренесе. – Ференц Јухас: На гробу Атиле Јожефа. – Ференц Фехер: Ода ветру. – Шандор Чори: Песма о смрти једног професора географије. – Ото Толнаи: Орфеј у пећини. – Иштван Домонкош: Песма. – Ђерђ Петри: Песма непознатог источноевропског песника писана 1955. Анджеј и Ванда. Метафоре о нашој ситуацији. – РУСКА РУКОВЕТ (Изабрао Предраг Чудић): Андреј Иванович Тургењев: (Озарен си ума лучем). – Аполон Григорјев: Град. (Не, ја нисам рођен да ударам челом). – Константин Случевски: (Сваког пролећа, у исти час). Невеста. После погубљења у Женеви. – Владимир Соловјев: Панмонголизам. – Инокентиј Ањенски: Туга присећања. Петербург. Кафана живота. – Константин Баљмонт: Траве крај пута. – Валериј Брјусов: Надирући Хуни. – Михаил Кузмин: Крај другог тома. – Андреј Бели: Пир. Стара кућа. – Николај Гумиљов: Крај камина. Дон-Жуан. Вече. Залутали трамвај. Радник. Једној девојци. Шума. – Ана Ахматова: Трећа зачетевска. И чини ми се – глас човека. Песма слепца. Здесна ледине, све до горе. – Осип Мандељштам: (Дато ми је тело – шта да чиним с њим). (Лице твоје мучитељско, тешко). (Златног је меда струја текла из стакленог суда). (Сестре – тежино и нежности – једнака су ваша знамења). Лењинград. (Поседећемо у кујни, нервозни). (Која је ово улица?). (Лишивши ме морâ, замаха и залетишта). (Да, лежим у земљи, мичући уснама). – Владимир Мајаковски: Прича о црвеној капици. – Вадим Шершењевич: Имажинистички календар. – Марина Цветајева: (Руке су ми дате – да пружим сваком обе). Гатање. (Витеже анђелу подобни). Песме о Блоку. (Неко је саздан од камена, неко од глине). (Андре Шеније се попео на стратиште). Из циклуса "Растанак". Орфеј. (Све по горју). (Љутог љутца дô). Сибила. Прозор. Из циклуса "Жице". Хвала времену. Сахара. Наклоност. Заочност. (Ма и горак био кâд). Очевима. Двоје. Из "Поеме горе" (Поговор). Из "Поеме краја". (Раз-стојање: врсте, миље). Новогодишња. Школа стиха. Песме Пушкину. Из циклуса "Епитаф". – Сергеј Јесењин: Богомољци. (Свирај, свирај, хармонико, меху рујни: вишњо рана). Сећање. Јесен. (Вукодлак у шуми ко сова се јави). – (Земља је на небу сасвим слична). (Ето, гле, та срећа глупа). – Анатолиј Мариенхоф: Ноћна кафана. – Ник. Макарович Олејников: Благоутробије. – Јосиф Бродски: Живот у дифузном светлу. – FRENCH CANCAN (Изабрао Радивоје Константиновић): Клемен Маро: Лепим сисама. – Пјер де Ронсар: Сонет. Сонет. – Пјер Корнеј: Комична илузија (одломак). – Теофил Готје: Сонет. (О како су срећни пси!). – Шарл Бодлер: Узлет. Ранији живот. Џиновка. Бочица. Сплин. Уништење. Смрт љубавника. Увек. Обећања једног лица. – Стефан Маралме: Ружичасте усне. Mysticis umbraculis. – Пол Верлен: Nevermore. После три године. Сан мој свакидашњи. Париски кроки. Јесења песма. Сутон. Жена и мачка. Велика дама. Париски ноктурно. Месечина. Пантомима. Фаун. Са сордином. Сентиментални разговор. (Сунце раног јутра обасјава, злати). (Гле, месец грàну). (У оквиру врата јури пејзаж, споља). (Свој дом, и круг лампе кроз таму дубоку). (Шум кабареа и плочника блато). (Дакле то ће бити једног летњег дана). У мени све јаче плаче. (О, тужне, тужне беху сене). (Сенке грана што су се над реку нагле). Шарлроа. Дрвени коњи. Заборављени напев. Green. Гаспар Хаузер пева. (Почуј ову благу песму кад се вине). (О, мој Боже, твоја ме љубав рани). (Ко трун сламе насред штале тако блесне нада). (Црни сни притисли). (Небо је сад изнад крова). Песничка уметност. Чамотиња. Госпођици. На начин Пола Верлена. Руке. Последња отмена свечаност. – Гијом Аполинер: Песме о животињама или Орфејева свита. – Жак Превер: Та љубав. Пољуби ме. Старинска балада. Барбара. – Габријела Мистрал: Бојазан. – Морис Карем: Из бочице мастила. – Робер Деснос: Пума. – Мрав. – Малколм де Шазал: Без наслова. – Ремон Кено: Како се пише песма. – Клод Роа: Носорог. Четири елемента. Шкољка. Зашто. – Песме и препеви Данила Киша / Предраг Чудић. – Библиографија.

25. Caca u metrou / Rejmon Keno. Preveo Danilo Kiš. – Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1992. – 213 str. (Džepna knjiga BIGZ. Beletristika). – ISBN 86-13-00626-4

26. Stilske vežbe / Rejmon Keno. Prevod, pogovor i crteži Danilo Kiš. – Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1993. – 130 + [16] str.: ill. – ISBN 86-13-00689-2

Idem. [2. izd.]: 2001.ISBN 86-13-00977-8

27. Don Žuan / Žan-Batist Poklen Molijer. Preveo Danilo Kiš. Priredila Mirjana Miočinović. – Beograd: Lapis, 1993. – 84 str. (Biblioteka Život je san, knj. 1). – ISBN 86-7969-001-5

28. Вечни понедељак: изабране песме / Ђерђ Петри. С мађарског превео Данило Киш. – Нови Сад: Матица српска; Београд: Цицеро; Земун: Писмо, 1994. – 101 стр. (Библиотека Писмо, 9)

[Садржај:] Lehrstück. Старица. Ист-европски интелектуалац. Саро, немој ми се подсмевати. Шта се збило од тада. Ноћ. Песма непознатог источноевропског песника писана 1955. Ступњеви открића. Готов си, мој Катуле. Песма захвалница Ервину. Ваља понављати. Добро би било преводити Малармеа. Бележница. Сонг. Хорацијевска. Каткад и стигне. Мањкавости искупљења. Милост. Сад поново. Ја. О овоме се још може. Визиготска недеља. Melody са Петефи-трга. Вечни понедељак. Једна фотографија на којој се они рукују. Муза прелеће преко песниковог кревета. Однекуд гледају. Анджеј и Ванда. Стварајмо полетно и сонетно. Писмо-узорак. Једна песма креће ка обожаваној дами, али доспева на етичку споредну стазу и више не зна да се врати. Сусрет. Воајерова ноћна песма. Љубавна песма. Постоји Маја: И шта још. Маји. Мушкарац на мучилишту. Air. Метафоре о нашој ситуацији. Будућност. Овако. Изјава надлежног друга у вези са порастом цена. Натпис. Слатко. На крају. – Данило Киш о Ђерђу Петрију. – Киш и Петри, или сулуда и бравурозна вожња с уживањем / Сава Бабић. – Белешка о песнику.

29. Pesme / Pol Verlen. Preveo Danilo Kiš. Priredio Stevan Kordić. – Podgorica: Unireks; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1996. – 77 str. (Biblioteka Šum vremena). – ISBN 86-427-0532-9

30. Последњи дан на смрт осуђеног: филозофска драма у три чина / Жан-Иполит Тисеран. Са француског превео Данило Киш. – Вршац: Књижевна општина Вршац, 1999. – 28 стр. (Библиотека Несаница)

31. Pesme i prepevi / Danilo Kiš. Priredio Predrag Čudić. Izabrali Oto Tolnai, Predrag Čudić, Radivoje Konstantinović. – Beograd: Prosveta, 2003. – 409 str. – ISBN 86-07-01462-5

[Iz sadržaja:] MAĐARSKA RAPSODIJA (Izabrao Oto Tolnai): Šandor Petefi: Da nisam voleo. Čokonaj. Na volujskim kolima. Stojim tu nasred ravnice. Pesma pasa. Pesma kurjaka. Tisa. Vetar. Krajem septembra. Tek što beše jutro. Pusta, zimi. Bagremovi, vi u bašti. – Endre Adi: Na Gar de l'Estu. Borba s velikim gospodarem. Kroz Pariz je prošla jesen. Rođak smrti. Plakati, plakati, plakati. Drevni Zlobnik. Od Era do Okeana. Sećanje na jednu letnju noć. – Đula Juhas: Ana. Ana je večna. – Arpad Tot: Aprilski kapričo. Prava zadnja reč. – Friđeš Karinti: Maslačak. – Lajoš Kašak: Konj umire ptice izleću (odlomak). – Milan Fišt: Barokna elegija. Na jednom egipatskom nadgrobnom kamenu. – Đula Ilješ: Kristalni svet. – Kornel Senteleki: Bagremovi u jesen. – Atila Jožef: Bez kucanja. Medalje. Oda. (Gle, najzad nađoh otadžbinu...). – Mikloš Radnoti: Posveta uz zbirku "Strmom stazom". Crnogorska elegija. Odlomak. Pismo ženi. Usiljeni marš. – Janoš Pilinski: Apokrif. – Agneš Nemeš-Nađ: Tramvaj. – Laslo Nađ: Ko će ljubav da prenese. – Ferenc Juhas: Na grobu Atile Jožefa. – Ferenc Feher: Oda vetru. – Šandor Čori: Pesma o smrti jednog profesora geografije. – Oto Tolnai: Orfej u pećini. – Ištvan Domonkoš: Pesma. – Đerđ Petri: Pesma nepoznatog istočnoevropskog pesnika pisana 1955. Anej i Vanda. Metafore o našoj situaciji. – RUSKA RUKOVET (Izabrao Predrag Čudić): Andrej Ivanovič Turgenjev: (Ozaren si uma lučem). – Apolon Grigorjev: Grad. (Ne, ja nisam rođen da udaram čelom). – Konstantin Slučevski: (Svakog proleća, u isti čas). Nevesta. Posle pogubljenja u Ženevi. – Vladimir Solovjev: Panmongolizam. – Inokentij Anjenski: Tuga prisećanja. Peterburg. Kafana života. – Konstantin Baljmont: Trave kraj puta. – Valerij Brjusov: Nadirući Huni. – Mihail Kuzmin: Kraj drugog toma. – Andrej Beli: Pir. Stara kuća. – Nikolaj Gumiljov: Kraj kamina. Don-Žuan. Veče. Zalutali tramvaj. Radnik. Jednoj devojci. Šuma. – Ana Ahmatova: Treća začetevska. I čini mi se – glas čoveka. Pesma slepca. Zdesna ledine, sve do gore. – Osip Mandeljštam: (Dato mi je telo – šta da činim s njim). (Lice tvoje mučiteljsko, teško). (Zlatnog je meda struja tekla iz staklenog suda). (Sestre – težino i nežnosti – jednaka su vaša znamenja). Lenjingrad. (Posedećemo u kujni, nervozni). (Koja je ovo ulica?). (Lišivši me morâ, zamaha i zaletišta). (Da, ležim u zemlji, mičući usnama). – Vladimir Majakovski: Priča o crvenoj kapici. – Vadim Šeršenjevič: Imažinistički kalendar. – Marina Cvetajeva: (Ruke su mi date – da pružim svakom obe). Gatanje. (Viteže anđelu podobni). Pesme o Bloku. (Neko je sazdan od kamena, neko od gline). (Andre Šenije se popeo na stratište). Iz ciklusa "Rastanak". Orfej. (Sve po gorju). (Ljutog ljutca dô). Sibila. Prozor. Iz ciklusa "Žice". Hvala vremenu. Sahara. Naklonost. Zaočnost. (Ma i gorak bio kâd). Očevima. Dvoje. Iz "Poeme gore" (Pogovor). Iz "Poeme kraja". (Raz-stojanje: vrste, milje). Novogodišnja. Škola stiha. Pesme Puškinu. Iz ciklusa "Epitaf". – Sergej Jesenjin: Bogomoljci. (Sviraj, sviraj, harmoniko). Sećanje. Jesen. (Vukodlak u šumi ko sova se javi). (Zemlja je na nebu sasvim slična). (Eto, gle, ta sreća glupa). – Anatolij Marienhof: Noćna kafana. – Nik. Makarovič Olejnikov: Blagoutrobije. – Josif Brodski: Život u difuznom svetlu. – FRENCH CANCAN (Izabrao Radivoje Konstantinović): Klemen Maro: Lepim sisama. – Pjer de Ronsar: Sonet. Sonet. – Pjer Kornej: Komična iluzija (odlomak). – Teofil Gotje: Sonet. (O kako su srećni psi!). – Šarl Bodler: Uzlet. Raniji život. Džinovka. Bočica. Splin. Uništenje. Smrt ljubavnika. Uvek. Obećanja jednog lica. – Stefan Maralme: Ružičaste usne. Mysticis umbraculis. – Pol Verlen: Nevermore. – Posle tri godine. San moj svakidašnji. Pariski kroki. Jesenja pesma. Suton. Žena i mačka. Velika dama. Pariski nokturno. Mesečina. Pantomima. Faun. Sa sordinom. Sentimentalni razgovor. (Sunce ranog jutra obasjava, zlati). (Gle, mesec grànu). (U okviru vrata juri pejzaž, spolja). (Svoj dom, i krug lampe kroz tamu duboku). (Šum kabarea i pločnika blato). (Dakle to će biti jednog letnjeg dana). U meni sve jače plače. (O, tužne, tužne behu sene). (Senke grana što su se nad reku nagle). Šarlroa. Drveni konji. Zaboravljeni napev. Green. Gaspar Hauzer peva. (Počuj ovu blagu pesmu kad se vine). O, moj Bože, tvoja me ljubav rani). (Ko trun slame nasred štale tako blesne nada). (Crni sni pritisli). (Nebo je sad iznad krova). Pesnička umetnost. – Čamotinja. Gospođici. Na način Pola Verlena. Ruke. Poslednja otmena svečanost. – Gijom Apoliner: Pesme o životinjama ili Orfejeva svita. – Žak Prever: Ta ljubav. Poljubi me. Starinska balada. Barbara. – Gabrijela Mistral: Bojazan. – Moris Karem: Iz bočice mastila. – Rober Desnos: Puma. Mrav. – Malkolm de Šazal: Bez naslova. – Remon Keno: Kako se piše pesma. – Klod Roa: Nosorog. Četiri elementa. Školjka. – Zašto. – Pesme i prepevi Danila Kiša / Predrag Čudić. – Bibliografija.

32. Касица-прасица: комедија-водвиљ у пет чинова / Ежен Лабиш. Превео Данило Киш. – Вршац: КОВ, 2007. – 131 стр. (Библиотека Несаница). – ISBN 978-86-7497-122-2