BIBLIOGRAFIJA DANILA KIŠA

/ priredila Branislava Stojanović

  

33. Песме / Ендре Ади. Превео Данило Киш. – Сусрети. III: 10-11 (1955) 686-688.

[Садржај:] На обали Сене. – Чекам другу. – Катулова смрт.

34. Ендре Ади: (из есеја "Ендре Ади, песник мађарски и европски") / Пол Азар. Превео Д. К.Видици. IV: 21 (март 1956) 18-19. – [Прилог:] Sećanje na jednu letnju noć. – Da stignemo na jug / Endre Ad[i] (18).

35. Estetski fragmenti Đerđa Lukača: (odlomci iz eseja "Adi veliki pesnik mađarske tragedije" / Đerđ Lukač). S mađarskog Danilo Kiš. – Видици. V: 26 (март 1957) 1, 10.

36. Prustova tehnika temporalnosti: (odlomak iz studije "Sudbina Marsela Prusta", štampana u drugom tomu "Metamorfoze literature") / Pjer de Boadefr. S francuskog Danilo Kiš. – Видици. V: 32 (децембар 1957) 1-2.

37. Temporalnost kod Foknera: povodom "Krika i besa" / Žan Pol Sartr. S francuskog Danilo Kiš. – Видици. VII: 44-45 (мај-јуни 1959) [1-2].

38. Temporalnost kod Foknera / Žan Pol Sartr. Preveo Danilo Kiš. – Izraz. VI: 7-8 (1959) 134-140.

39. Ko sam ja? Šta sam?... / Sergej Jesenjin. Preveo Danilo Kiš. – Student. XXVI: 17 (17. 5. 1960).

40. Vrt / Žak Prever. Preveo Danilo Kiš. – Student. XXIV: 17 (17. 5. 1960).

41. Ветрови / Сен-Џон Перс. Превео Данило Киш. – Сусрети. VIII: 11-12 (1960) 1060-1061.

42. Pohvale: za svetkovinu jednog detinjstva (II, V, XVIII) / Sen Džon Pers. S francuskog Danilo Kiš. – Видици. VIII: 56 (децембар 1960) [5].

43. Порекло модерног поетског сензибилитета / Клод Виже. Превео Данило Киш. – Сусрети. X: 6 (1962) 496-520.

44. Na šlepu / Ferenc Deak. Preveo Danilo Kiš. – Polja. VIII: 60 (15. 7. 1962) 8.

45. Pesma / Ištvan Domonkoš. Preveo Danilo Kiš. – Polja. VIII: 61 (15. 10. 1962) 7.

46. Šesta priča / Oto Tolnai. Preveo Danilo Kiš. – Polja. VIII: 61 (15. 10. 1962) 8.

47. Orfej u pećini / Oto Tolnai. Preveo Danilo Kiš. – Polja. VIII: 62-63 (15. 12. 1962) 17.

48. [Stihovi]. // Petrograd / Andrej Beli. S ruskog prevela Milica Nikolić. Stihove prepevao Danilo Kiš. – Beograd: Nolit, 1962. (Biblioteka Nolit. Savremeni svetski roman)

49. Dezintegracija / Vladimir Križinski. Preveo Danilo Kiš. – Književne novine. XV: 203 (1963) 6.

50. Maldororova pevanja / Lotreamon. Preveli Mirjana Miočinović i Danilo Kiš. – Delo. IX: 10 (1963) 1184-1202.

51. Pesma / Ištvan Domonkoš. Preveo Danilo Kiš. – Riječka revija. XII: 11 (1963) 879-881.

52. Песме / Пол Верлен. Превео Данило Киш. – Багдала. VI: 66 (1964) 6-7.

[Садржај:] Сан мој свакидашњи. Јесења песма. Пасторални сутон. Запад сунца. Жена и мачка. У трави. Мандолина. Сентиментални разговор. Месец од сребра. Огњиште. Светлост лампе плаве.

53. Pesme: Ana. Kristalni svet./ Đula Ilješ. Preveo Danilo Kiš. – Književne novine. XVII: 246 (3. 4. 1965).

54. Песма / Иштван Домонкош. // Седам мађарских песника из Војводине: (Ласло Гал, Антал Закањ, Ференц Фехер, Карољ Ач, Јожеф Пап, Калман Фехер, Иштван Домонкош). Поговор Иштван Сели. – Београд: Нолит, 1965. – pp. 94-96.

55. Na grobu Attile Józsefa / Ferenc Juhász. Preveo Danilo Kiš. – Forum. V: 3-4 (1966) 396-408.

56. Pesme / Ištvan Brašnjo. Preveo Danilo Kiš. – Polja. XII: 91 (mart 1966) 13.

[Sadržaj:] Divlje vode. – Rodama.

57. Сабрана дела [I-II] / Сергеј Јесењин. Редакциони одбор Милорад Живанчевић, Миодраг Сибиновић, Никола Бертолино. – Београд: Народна књига; Култура, 1966. – 413 + 303 стр.

[Из садржаја I књ.:] Богомољци. Свирај, свирај, хармонико... Песник. Звезде. Сећање. Мој живот. Сиротица. Ти мој крају забачени... Делија. Цремуша. С плота – ђеврекâ сплетови... Јесен. Вукодлак у шуми ко сова се јави... Због другова, због веселих... Ил' је небо од бела повесма...

[Из садржаја II књ.:] Звижди ветар око оштра плота... О, отаџбино. Где си, где си, доме прости... О, мајко божја... Верујем, верујем, среће још има... О, музо, друго витка... Маштања. Црква и звона свечана... Краљица. Земља је небу сасвим слична... Зелена фризура... Путе испод снежног смета... Отвори ми, чувару облака... Песме, песме, зашто наричете?... Ето, гле, та срећа глупа... Ниједну више волети нећу... Кантата. Вејавица зави путе... Пантократор. Плану видик у плавом пожару...

58. Из савремене мађарске лирике. Превео Данило Киш. – Књижевност. XXII: 4 (1967) 301-316.

[Садржај:] Лајош Кашак: Портрет радника. – [Милан Фишт:] На једном египатском надгробном камену. – Шандор Вереш: Бубањ и плес. – Јанош Пилински: Апокриф. – Агнеш Немеш-Нађ: Трамвај. – Ференц Јухас: Дан враџбина, четвртак: када је најтеже. Гајена туга. – Шандор Чори: Песма о смрти једног професора географије.

59. Брак јастреба над шеваром. Леш у житу / Ендре Ади. Превео Данило Киш. // Песнички преводи. Избор и увод Иван В. Лалић. – Београд: Српска књижевна задруга; Нови Сад: Матица српска, 1967. – pp. 258-259.

Idem. [2. izd.]: 1972.

60. Pesme / Šarl Bodler. Preveo Danilo Kiš. – Delo. XIV: 4 (1968) 453-459.

[Sadržaj:] Uzlet. Volim uspomenu... Raniji život. Džinovka. Bočica. Splin. Splin. Uništenje. Prokletnice. Smrt ljubavnika.

61. Stari Ciganin / Mihalj Verešmarti. Preveo Danilo Kiš. // Pesništvo evropskog romantizma / sastavio Miodrag Pavlović. – Beograd: Prosveta, 1968. – pp. 231-232.

Idem. [2. изд.]: Београд: Просвета; Нолит; Завод за уџбенике и наставна средства, 1978. – pp. 265-266.

Idem. [3. изд.]: 1982.

62. Ljubavna pjesma / Miklós Radnóti. [Preveo Danilo] Kiš. // Antologija svjetske ljubavne poezije / sastavio Nikola Milićević. – Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1968. (Zlatna knjiga)

Idem. [2. izd.]: 1970.

Idem. [3. dopunjeno izd.]: Zlatna knjiga svjetske ljubavne poezije, 1973.

Idem. [4. izd.]: 1975.

Idem. [5. izd.]: 1983.

63. Песме / Сергеј Јесењин. Изабрао Стеван Раичковић. – Београд: Просвета, 1968. – 154 стр. (Библиотека Просвета; 225)

[Из садржаја:] Ти мој крају забачени...

64. Druže, tvoja kuća gori: izbor iz vijetnamske poezije. Redakcioni odbor Roksanda Njeguš, Danilo Kiš, Radonja Vešović. – Beograd: Udruženje književnika Srbije, 1968. – 122 str.

[Iz sadržaja:] Luu Trong Lu: Mirisaće zanovet. Pesma. – Thê Hanh: Vest sa juga. – Chê Lan Viên: Jutarnja ljubavna pesma. Rukovet. – Anh Tho: Sumrak.

65. Endre Adi (1877-1919). Izbor Sava Babić. Prevod D. Kiš. – Rukovet. XV: XXVII: 6 (1969) 339-350.

[Iz sadržaja:] Pesnik Hortobađa. Naricati, naricati, naricati. Sam sa morem. Pesma mađarskog jakobinca. Nama Mohač treba. Voleo bih da me vole.

66. Sloboda i ljubav: odabrane pesme / Šandor Petefi. Izbor i pogovor Ivan Ivanji. – Beograd: Rad, 1969. – 92 str. (Biblioteka Reč i misao. Kolo XI, knj. 272)

[Iz sadržaja:] Na volovskim kolima. Biću drvo ako... Da nisam voleo... Bagremovi, vi u bašti. Krajem septembra.

67. Школа стиха / Марина Цветајева. Превели Лола Влатковић и Данило Киш. – Књижевност. XXIX: 48: 6 (1969) 575-584.

[Садржај:] Све по горју. Љутог љутца до... Раз-стојања... Наклоност. Новогодишња. Школа стиха. Жбун. Има срећника.

68. Uvis šupljine sira / Oto Tolnai. Preveo Danilo Kiš. – Polja. 15: 133-134-135 (okt-nov-dec. 1969) 2.

69. Uzlet. Džinovka / Šarl Bodler. Prepevao Danilo Kiš. // Cveće zla / Šarl Bodler. Izbor Borislav Radović. – [2. izd.] – Beograd: Rad, 1969. (Biblioteka Dom i škola)

― Idem. [3. izd.]: 1973.

― Idem. [4. izd.]: 1977.

― Idem. [5. prepravljeno izd.]: Београд: Рад, 1982.

― Idem. [6. izd.]: 1985.

70. Треба све рећи / Мишел Битор. [Превео са француског Данило Киш]. – Књижевне новине. 376 (31. октобар 1970).

71. Писац и традиција / Хорхе Луис Борхес. С француског превео Данило Киш. – Књижевне новине. 377 (7. новембар 1970) 7, 10: ill.

72. Lirika (1910-1916) / Sergej Jesenjin. – Beograd: Rad, 1970. – 207 str. (Celokupna dela. Knj. I)

― Idem. [2. izd.]: Beograd: Rad, 1971.

Idem. [3. изд.]: Београд: Рад, 1973.

― Idem. [4. izd.]: Beograd: Rad, 1975.

― Idem. [5. izd.]: 1977.

― Idem. [6. izd.]: 1980.

Idem. [7. izd.]: Beograd: Verzalpress, 2000. – 270 str. (Biblioteka Complet)

[Iz sadržaja:] Bogomoljci. Sviraj, sviraj, harmoniko... Pesnik. Zvezde. Sećanje. Moj život. Sirotica. Ti moj kraju zabačeni... Delija. Cremuša. S plota – đevrekâ spletovi... Jesen. Vukodlak u šumi ko sova se javi... Zbog drugova, zbog veselih...

73. Lirika (1917-1923) / Sergej Jesenjin. – Beograd: Rad, 1970. – 164 str. (Celokupna dela. Knj. II)

― Idem. [2. izd.]: Beograd: Rad, 1971.

Idem. [3. изд.]: Београд: Рад, 1973.

― Idem. [4. izd.]: Beograd: Rad, 1975.

― Idem. [5. izd.]: 1977.

― Idem. [6. izd.]: 1980.

Idem. [7. izd.]: Beograd: Verzalpress, 2000. – 270 str. (Biblioteka Complet)

[Iz sadržaja:] Il' je nebo od bela povesma... Zviždi vetar oko oštra plota... O, otadžbino. Gde si, gde si, dome prosti... O, majko božja... Verujem, verujem, sreće još ima... O, muzo, drugo vitka... Maštanja. Crkva i zvona svečana... Kraljica. Zemlja je nebu sasvim slična... Zelena frizura... Pute ispod snežnog smeta... Otvori mi, čuvaru oblaka... Pesme, pesme, zašto naričete?... Eto, gle, ta sreća glupa... Nijednu više voleti neću... Kantata. Vejavica zavi pute... Pantokrator. Planu vidik u plavom požaru...

74. Две песме: Дрвеће. Песма Пушкину / Марина Цветајева. Превео с руског Данило Киш. – Мостови. I: 2 (1970) 119-125.

75. Michaux i Che u Andima / Oto Tolnai. Preveo Danilo Kiš. – Telegram. XI: 510 (6. 2. 1970).

76. Prirodopis / Anri Mišo. Preveo Danilo Kiš. – Odjek. XXIV: 1 (1-15. 1. 1971) 29.

77. За тебе љубави моја. – Барбара / Жак Превер. Превео Данило Киш. – Комунист. XIX: 205 (1971) 61-64.

78. [Песме] / Шандор Петефи. Превео Данило Киш. – Руковет. XVIII: XXXVI: 11-12 (1972) 420-421.

[Садржај:] На Дунаву. Приказ једне позоришне представе. Ко вечно проклетство. Стојим ту насред равнице. Ветар.

79. Нови препеви / Шандор Петефи. Превели Иван В. Лалић и Данило Киш. – Летопис Матице српске. CXLVIII: CDX: 6 (дец. 1972) 529-543.

[Из садржаја:] На Дунаву. Приказ једне позоришне представе. Да нисам волео. Стојим ту насред равнице. Крајем септембра. Багремови, ви у башти.

80. Све у ветар оде. Добри стари крчмар. У мом родном крају / Шандор Петефи. По прозном преводу Данила Киша препевао Иван В. Лалић. – Књижевне новине. XXV: 431: 7 (16. јануар 1973) 3.

81. Хотели / Гијом Аполинер. Препевали Д. Киш и М. Данојлић. – Књижевност. XXVIII: LVI: 3 (1973) 316.

82. Свет пустара / Шандор Петефи. Превео Данило Киш. – Овдје. V: 46 (1973) 10.

83. Земаљска обележја / Марина Цветајева. Избор и предговор Милица Николић. Стихове превели Данило Киш, Олга Влатковић. – Београд: Просвета, 1973. – 362 стр. (Савремени страни писци. Коло седмо, 38)

― Idem. [2. изд.]: 1977.

[Из садржаја:] Руке су ми дате да пружам сваком обе. Гатање. Витеже анђелу подобни. Песме о Блоку. Неко је саздан од камена. Андре Шеније се попео на стратиште. На црвеном коњу. Из циклуса "Растанак". Орфеј. Оронули сметови прибрежја. Све по горју. Љутог љутца до. Сибила. Дрвеће. Прозор. Из циклуса "Жице". Хвала времену. Сахара. Наклоност. Заочност. Ма и горак био кад. Очевима. Двоје. Из "Поеме горе". Из "Поеме краја". Раз-стојање: врсте, миље. Новогодишња. Школа стиха. Песме Пушкину. Жбун. Има срећника и срећних друга. Из циклуса "Епитаф". У мислима о другом, под другим знаком. Сузе у очима – узаман.

84. Песме / Ана Ахматова. Превео Данило Киш. – Књижевност. XXIX: LVIII: 5 (1974) 506-507.

[Садржај:] Трећа зачетевска. И чини се – глас човека... Песма слепца. Здесна ледине, све до горе...

85. Pesma / Ištvan Domonkoš. Sa mađarskog preveo Danilo Kiš. – Ulaznica. 8: 41-42 (1974) 70-71.

86. Moderna ruska poezija: antologija. Priredile Nana Boganović, Milica Nikolić. Preveli Bora Ćosić, Oskar Davičo, Danilo Kiš, Slobodan Marković, Branko Miljković, Vera Nikolić, Miodrag M. Pešić, Stanislav Vinaver, Olga Vlatković, Petar Vujičić, Branko Vuković, Lav Zaharov. – 2. dopunjeno izd. – Beograd: Nolit, 1975. – 314 str. (Biblioteka Orfej, 22)

[Iz sadržaja:] Ana Ahmatova: Pesma slepca. I čini se – glas čoveka... Treća začetevska... Zdesna ledine, sve do gore... – Marina Cvetajeva: Dvoje. U mislima o drugom, pred drugim znakom... Ruke su mi date da pružim svakom obe... Gatanje. Pesme o Bloku. Sve po gorju... Ljutog ljutca do... Drveće. Naklonost. Iz "Poeme kraja". Ras-tojanje: vrste, milje... Škola stiha. A ja bih od žbuna... Suze u očima – uzaman... Novogodišnja.

87. Poezije (predgovor za jednu buduću knjigu) / Lotreamon (Isidor Dikas). Preveli Danilo Kiš i Mirjana Miočinović. // Poezija: rađanje moderne književnosti. Priredili Sreten Marić i Đorđije Vuković. – Beograd: Nolit, 1975. – pp. 46-51. (Književnost i civilizacija)

88. Saputnici / Ferenc Feher. Prepevao s mađarskog Danilo Kiš. – Dometi. 5 (1976) 57-58.

89. Bagremovi u jesen / Kornel Senteleki. [Preveo Danilo Kiš]. // Szenteleky Kornél –Kornel Senteleki. Izbor Tomán László. Uređivački odbor Radivoj Ačanski, Bori Imre, Tomán László. Predgovor napisao Bori Imre. – [Dvojezično izd.] – Újvidék: Forum, 1976. – p. 45.

90. Pesme / Endre Adi. Preveo Danilo Kiš. – Üzenet. VII: 11 (1977) 654-659.

[Sadržaj:] Pesma mađarskog jakobinca. Kroz Pariz je prošla jesen.

91. Антологија руске поезије: XVII-XX век [I-II]. Избор, предговор и текстови о песницима Александар Петров. – [Двојезично изд.] – Београд: Просвета, 1977. – 709 + 627 стр. (Светски класици, коло шесто; 34-35)

[Из садржаја I књ.:] Андреј Тургењев: Озарен си ума лучем. – Аполон Григорјев: Град. – Константин Случевски: Невеста. Сваког пролећа, у исти час. После погубљења у Женеви. – Владимир Соловјов: Панмонголизам. – Инокентиј Ањенски: Туга присећања. Петербург. Кафана живота. – Константин Баљмонт: Трава крај пута. – Валериј Брјусов: Надирући Хуни. – Михаил Кузмин: Крај другог тома. – Андреј Бели: Пир. Стара кућа. – Тихон Чурилин: Крај Кикапуа. – Нова година. Смрт стражара. На дан радости.

[Из садржаја II књ.:] Осип Мандељштам: Да, ја лежим у земљи... Лишивши ме мора. – Марина Цветајева: Андре Шеније се попео на стратиште. Витеже анђелу подобни. Из "Песама о Блоку". Из "Поеме краја". Сахара. Жбун. Из "Песама о Чешкој". – Владимир Мајаковски: Прича о црвеној капици. – Вадим Шершењевич: Имажинистички календар. – Анатолиј Мариенхоф: Ноћна кафана. – Николај Ољејников: Благоутробије.

92. Ispovesti saputnika / Ferenc Feher. Preveli Danilo Kiš i dr. – Novi Sad: Radnički univerzitet "Radivoj Ćirpanov", 1977. – 152 str. (Kairos)

[Iz sadržaja:] Saputnici. Oda vetru. Ćutljivi pozdrav od dalekog pesnika prijatelja.

93. Endre Ady: 1877-1919. Predgovor i izbor pesama Kerényi Ferenc. – Budapest: Institut za međunarodne kulturne veze, 1977. – 38 str.: ill.

[Iz sadržaja:] Brak jastreba nad ševarom. Kroz Pariz je prošla jesen. Borba s Velikim gospodarem. Krv i zlato. Drevni zlobnik. Pesnik Hortobađa. Voleo bih da me vole. Pesma mađarskog jakobinca. Od Era do Okeana. Uvis bacan kamen. Mađarska pod snegom. Sećanje na jednu letnju noć. Živim u srcima mladim.

94. Ћутљиви поздрав од далеког песника пријатеља / Ференц Фехер. Превео Данило Киш. – Политика. LXXV: 23294 (12. 8. 1978).

95. Седамнаест песама / Ендре Ади. Превео Данило Киш. – Мостови. IX: 2: 34 (1978) 108-117.

[Садржај:] Чекају нас на југу. Јавор међу дубовима. Уздах у зору. Добри кнез тишине. Жене на обали. Коњи смрти. Луда, самртна ноћ. Вечита поворка смрти. У трему смрти. Срећни су они који старе. Смрт: вечерње руменило. Песма пред жетву. Причешће мудрости. Осијева клетва. Игра, игра, игра. Уморно бодримо једни друге. Погледај, драга, моје драго камење.

96. Скица о Васељени / Ференц Јухас. Превео Д. К. – Мостови. IX : 4: 36 (1978) 338-347.

97. Прича о црвеној капици / Владимир Мајаковски. Превео Данило Киш. // Песме / Владимир Мајаковски. Избор и поговор Миодраг Сибиновић. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Нолит, Просвета, 1978. (Лектира за VIII разред)

― Idem. [2. изд.]: 1980.

Idem. [3. изд.]: 1981.

― Idem. [4. изд.]: 1983.

Idem. [5. изд.]: 1985.

98. Ћутљиви поздрав од далеког песника пријатеља / Ференц Фехер. Превео Данило Киш. – Борба. LVII: 179 (7. 7. 1979).

99. Три песме / Михаило Витковић. Превео Данило Киш. – Летопис Матице српске. 155: 424: 5 (нов. 1979) 1278-1281.

[Садржај:] Иштвану Хорвату. – Пријатељу Иштвану Хорвату. – Епитаф Михаља Витковича.

100. Oda vetru / Ferenc Feher. Prevod Danilo Kiš. // U srcu mi more pritajeno: odabrane pesme / Ferenc Feher. [Izbor pesama Andraš David, Ferenc Feher. Priredio, pogovor i beleške napisao Andraš David]. – Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika, 1979. – 135 str.: ill. (Školska lektira; 7)

Idem. [2. izd.] 1984. (Lektira za 7. razred osnovnog vaspitanja i obrazovanja)

Idem. [3. izd.] 1989. (Domaća lektira; 8)

101. Песме / Владимир Мајаковски, Сергеј Јесењин, Евгениј Јевтушенко. Избор и поговор Миодраг Сибиновић. – Београд: Нолит; Просвета; Завод за издавање уџбеника, 1980. – 155 стр.

[Из садржаја:] Јесењин, Сергеј: Ти мој крају забачени. Цремуша. Где си, где си, доме прости.

102. На гробу Атиле Јожефа (одломак) / Ференц Јухас. Превео са мађарског Данило Киш. – Градац. VIII: 39-40 (1981) 52-55. (Светска поезија данас / приредио Раша Ливада)

103. Апокриф / Јанош Пилински. Превео са мађарског Данило Киш. – Градац. VIII: 39-40 (1981) 147-150. (Светска поезија данас / приредио Раша Ливада)

104. Радник / Николај Гумиљов. С руског превео Данило Киш. – Књижевне новине. XXXIII: 635 (1981) 19.

105. По мери злочина / Д. Џ. Енрајт. Превео Данило Киш. – Књижевна реч. XI: 191 (25. 6. 1982). – [Напомена преводиоца].

106. Сузе у очима – узаман / Марина Цветајева. Превео Данило Киш. // Лирика у светској књижевности / избор Војислав Ђурић. – Београд: Српска књижевна задруга, 1982. – стр. 193-194.

107. Вечни понедељак / Ђерђ Петри. Избор и превод Данило Киш. – Књижевна реч. XI: 203 (23. јануар 1983) 12-13.

[Садржај:] Хорацијевска. Сонг. Једна песма креће ка обожаваној дами... Слатко. Визиготска недеља. Воајерова ноћна песма. Добро би било преводити Малармеа. Песма захвалница Ервину. Љубавна песма. Једна фотографија на којој се они рукују. Анджеј и Ванда.

108. Ја сам пас / Џон Мол. Превео Данило Киш. – Књижевне новине. XXXV: 668 (7. 4. 1983) 19.

109. Одмор у несрећи / Анри Мишо. Превели Данило Киш и Јездимир Раденовић. – Књижевна реч. XII: 217 (25. 9. 1983).

110. [Песме] / Ђерђ Петри. С мађарског превео Данило Киш. – Књижевна реч. XII: 223-224 (25. децембар 1983) 32.

[Садржај:] Песма непознатог источноевропског песника писана 1955. Ступњеви открића. Метафоре о нашој ситуацији.

111. Модерно светско песништво I-II / приредио Раша Ливада. – Београд: Просвета, 1983. –392 + 392 стр. (Савремени страни писци; 55-56)

[Из садржаја I књ.:] Лотреамон: Из "Малдорорових певања". Превели Данило Киш и Мирјана Миочиновић. – Ади, Ендре: Леш у житу. Кроз Париз је прошла Јесен. – Цветајева, Марина: Из песама о Блоку: 1, 10. – Мајаковски, Владимир: Прича о црвеној капици.

[Из садржаја II књ.:] Јожеф, Атила: Боли. Јесен. Ноћ предграђа.

112. Стилске вежбе за младе писце / Џон Гарднер. С енглеског превео Данило Киш. – Књижевна реч. XIII: 238-240 (1984) 34.

113. Вечни понедељак / Ђерђ Петри. Превео с мађарског Данило Киш. – Књижевна реч. XIII: 238-240 (1984) 44.

[Садржај:] Сусрет. Постоји Маја. И шта још. Бележница. Овако.

114. Дон Жуан / Жан Б. Молијер. У преводу Данила Киша. – Књижевност. XXXIX: 78: 11 (1984) 1985-2001; 79: 12 (1984) 2236-2256.

115. Oda vetru / Ferenc Feher. Preveo Danilo Kiš. // Savremena poezija Vojvodine [Ratkovićeve večeri poezije, Bijelo Polje 1984] / pripremili Jovan Delić, Janoš Banjai, Mihal Harpanj, Julijan Tamaš, Petru Krdu. – Bijelo Polje: Organizacioni odbor Ratkovićevih večeri: Centar za kulturu; Titograd: Univerzitetska riječ, 1984. – pp. 170-172

116. Десет дечјих песама. С француског превео Данило Киш. – Књижевна реч. XIV: 250 (10. фебруар 1985) 13.

[Садржај:] Рејмон Кено: Како се пише песма. – Робер Деснос: Пума. Мрав. Клод Роа: Носорог. Четири елемента. Шкољка. Зашто. – Морис Карем: Из бочице мастила. – Малколм де Шазал: Без наслова. – Габријела Мистрал: Бојазан.

117. Materijal za obradu / Andrej Sinjavski. Preveo Danilo Kiš. – Duga. (24. februar 1985) 55.

118. Објективна критика: "Човекова трагедија" Имреа Мадача / [Фриђеш Каринти]. С мађарског превео Данило Киш. – Књижевна реч. XIII: 253 (25. март 1985) 11.

119. Lehrstück / Ђерђ Петри. С мађарског превео Данило Киш. – Књижевне новине. XXXVI: 687 (1. 11. 1985) 21.

120. Слетање у Београд / Владимир Крижински. С француског превео Данило Киш. – Књижевне новине. XXXVI: 687 (1. 11. 1985) 21.

121. Материјал за обраду / Андреј Сињавски. Превео с руског Данило Киш. – Књижевне новине. XXXVI: 689 (15. 12. 1985) 4-5.

122. Вечни понедељак: изабране песме / Ђерђ Петри. Избор Данило Киш и Ласло Вегел. С мађарског превео Данило Киш. – Писмо. I: 2-3 (1985) 5-29.

[Садржај:] Песма непознатог источноевропског песника писана 1955. Стварајмо полетно и сонетно. Мањкавости искупљења. Милост. Сад поново. Ја. О овоме се још може. Визиготска недеља. Melody са Петефи-трга. Вечни понедељак. Једна фотографија на којој се они рукују. Муза прелеће преко песниковог кревета. Однекуд гледају. Анджеј и Ванда. Ступњеви открића. Готов си, мој Катуле. Песма захвалница Ервину. Lehrstück. Ваља понављати. Добро би било преводити Малармеа. Бележница. Овако. Сонг. Хорацијевска. Каткад и стигне. Писмо-узорак. Једна песма креће ка обожаваној дами, али доспева на етичку споредну стазу и више не зна да се врати. Сусрет. Воајерова ноћна песма. Љубавна песма. Постоји Маја. И шта још. Маји. Мушкарац на мучилишту. Air. Метафоре о нашој ситуацији. Натпис. Слатко. На крају. Будућност.

123. Ода ветру / Ференц Фехер. Превео Данило Киш. // Савремена поезија Војводине / избор Ото Толнаи. Смедерево: Савет XVI Фестивала југословенске поезије Смедеревска песничка јесен, 1985. – pp. 33-35.

124. Opis (opisa) / Suzan Sontag. Preveo Danilo Kiš. – Putevi. 32: 4 (jul-avgust 1986) 90-95. – [Napomena prevodioca:] Uz ovaj prevod: 96-97.

125. Носталгија / Иштван Ерши. Превео Данило Киш. – Књижевна реч. XV: 285 (1986) 1.

126. Сапутници. Ода ветру / Ференц Фехер. Превео Данило Киш. // Корен и крила: послератна мађарска поезија у Југославији / избор Иштван Сели, Имре Бори, Јанош Бањаи. Превели Мирослав Антић, Јосип Варга, Данило Киш и др. – Нови Сад: Матица српска, 1986. – pp. 137-142.

127. Oda vetru / Ferenc Feher. Preveo Danilo Kiš. // Iz savremene mađarske poezije u Jugoslaviji / priredio Janoš Banjai. – [Sarajevo]: Međunarodna književna manifestacija "Sarajevski dani poezije", Podružnica književnika grada Sarajeva, 1986. – pp. 40-43.

128. Гајена туга / Ференц Јухас. Превео Д. Киш. – Књижевна реч. XVI: 309 (10. новембар 1987).

129. Похвала интелектуалаца: [одломци] / Бернар-Анри Леви. [Превели Нада Бојић и Данило Киш]. – Политика. (16. јануар 1988); [2] Политика. (17. јануар 1988); [3] Политика. (18. јануар 1988); [4] Политика. (19. јануар 1988); [5] Политика. (20. јануар 1988) ill.

130. Poslednji dan na smrt osuđenog / Žan-Ipolit Tiseran. S francuskog preveo Danilo Kiš. – Scena. 1: 2 (1988) 95-99.

131. Filozofija u budoaru / Markiz de Sad. Scenska adaptacija Erik Kaan. S francuskog preveo Danilo Kiš. – Scena. 1: 2 (1988) 99-110. – [Beleška prevodioca:] O scenskoj adaptaciji Sadove "Filozofije u budoaru": 110.

132. Плави лептир (на моју руку) / Ричард Бернз. Превели с енглеског Данило Киш и Иван В. Лалић. – Браничево. 34: 3 (1988) 10.

133. Краљ-Виловњак / Ј. В. Гете. С немачког превели Фрањо Термачић и Данило Киш. – Књижевне новине. XL: 751 (1. 4. 1988) 3. (Из преводиочеве радионице)

134. Изјава надлежног друга у вези са порастом цена / Ђерђ Петри. Избор, препев с мађарског и белешка Данило Киш. – Књижевне новине. XL: 754 (15. мај 1988) 5. (Из преводиочеве радионице)

135. Пријатељи! Братствени зборе!... / Марина Цветајева. Избор, превод с руског и белешка Данило Киш. – Књижевне новине. XL: 747 (1. јун 1988) 3. (Из преводиочеве радионице)

136. Шума. – Једној девојци / Николај Гумиљов. Избор, превод с руског и белешка Данило Киш. – Књижевне новине. XL: 756 (15. јун 1988) 4.

137. Живот у дифузном светлу / Јосиф Бродски. Избор, превод с руског и белешка Данило Киш. – Књижевне новине. XL: 759 (1. септембар 1988) 5.

138. Ćutljivi pozdrav od dalekog pesnika prijatelja / Ferenc Feher. Preveo Danilo Kiš. – Odjek. 41: 19 (1988) 7.

139. На моју руку / Ричард Бернз. Превели Данило Киш и Иван В. Лалић. – Октобар. 23 (1988) 1, 14.

140. Kralj vilovnjak / J. V. Gete. Preveli s nemačkog Franjo Termačić i Danilo Kiš. // Kralj vilovnjak / Mišel Turnije. Preveli s francuskog Svetlana i Franjo Termačić. – Beograd: Prosveta, 1988. – p. [188].

141. Pismo ženi / Mikloš Radnoti. Preveo sa mađarskog Danilo Kiš. // Kao da sam te sanjao: izbor iz svetske i naše ljubavne poezije dvadesetog veka / priredio Pero Zubac. – Zrenjanin: Gradska narodna bibliotekaarko Zrenjanin", 1988. – pp. 14-15.

142. Perle / Atila Jožef. Preveo sa mađarskog Danilo Kiš. // Kao da sam te sanjao: izbor iz svetske i naše ljubavne poezije dvadesetog veka / priredio Pero Zubac. – Zrenjanin: Gradska narodna bibliotekaarko Zrenjanin", 1988. – p. 68.

143. Приручник о Гулагу / Жак Роси. Превео Данило Киш. – Књижевне новине. (15. март 1989).

144. Кашика и секира / Лав Консон. Превео Данило Киш. – Књижевне новине. 774 (1989).

145. Песме и поеме / Марина Цветајева. Приредила Милица Николић. Превели Данило Киш и др. – Београд: Народна књига, Српска књижевна задруга, 1990.

[Из садржаја:] Руке су ми дате... Гатање. Андре Шеније се попео на стратиште... Витеже анђелу подобни... Сибила. Дрвеће. Прозор. Хвала времену. Сахара. Наклоност. Заочност. Ма и горак био кад... Из "Поеме горе". Раз-стојање: врсте, миље... Песме Пушкину. Жбун. Оскорушу... Има срећника и срећних друга... Из циклуса "Епитаф". Очевима (1, 2) /прев. О. Влатковић и Д. Киш/. Сузе у очима – узаман... На црвеном коњу. Новогодишња.

146. Oda vetru. Saputnici / Ferenc Feher. Preveo s mađarskog Danilo Kiš. // Antologija: savremeno pesništvo u Vojvodini: 1945-1990. / [priredio] Selimir Radulović. – Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 1990. – pp. 68-71.

147. Gle, najzad nađoh otadžbinu... / Attila József. Prevod Danilo Kiš. – Narodne novine. XLVI: 9 (28. II 1991) 6.

148. Рат и мир у кафани Снефл: комад у четири чина / Ремо Форлани. Превео с француског Данило Киш. – Мостови. 23: 88-89 (1992) 105-160.

149. Измишљени животи / Марсел Швоб. С француског превео Данило Киш. Приредила Мирјана Миочиновић. – Књижевна реч. XXII: 416 (10. мај 1993) 4-6: ill.

[Садржај:] Петроније: романсијер. Чипкарка Катарина: заљубљена девојка. Г. Г. Барк и Хејр: убице. Кратес: циник. Емпедокле: замишљени бог.

150. Ноћ / Антоан Арто. Превео Данило Киш. – Књижевна реч. 22: 425 (25. октобар 1993) 5.

151. Ist-evropski intelektualac. Song [Iz knjige "Večni ponedeljak", Matica srpska, Novi Sad; Cicero, Beograd; Pismo, Zemun, 1994]. Preveo Danilo Kiš. – Борба. (18. август 1994).

152. Kratke priče / Lav Konson. Sa ruskog preveo Danilo Kiš. – Reč. II: 6 (1995) 93-94.

153. Успомени Феђе Добровољскога / Јосиф Бродски. Превео Данило Киш. – Књижевне новине. XLVII: 924-925 (15. 2. – 1. 3. 1996) 6.

154. [Стихови]. // Петроград / Андреј Бели. Превела с руског Милица Николић. Стихове препевао Данило Киш. – Београд: Светлосткомерц, 1996. (Библиотека Страни писци)

155. У мислима о другом, под другим знаком / Марина Цветајева. Превео Данило Киш. Приредио Слободан Зубановић. – Поезија. 2: 6 (1997) 97.

156. Цвеће зла / Шарл Бодлер. Избор Зоран Костровић. – Београд: Удружење издавача и књижара, 1997.

[Из садржаја:] Волим успомену на век голотиње... Ранији живот. Џиновка. Бочица. Сплин. Сплин. Уништење. Проклетнице. Смрт љубавника.

157. Хвала времену: изабране песме / Марина Цветајева. Приредила Милица Николић. Превели Данило Киш и др. – Вршац: Књижевна општина Вршац, 1997.

[Из садржаја:] Песме Блоку. Руке су ми дате... Гатање. Тешко и дивно – верност до гроба!... Витеже анђелу подобни... Сибила. Дрвеће. Прозор. Хвала времену. Наклоност. Заочност. Ма и горак био кâд... Из "Поеме горе". Двоје. Раз-стојање: врсте, миље... Песме Пушкину. Жбун. Оскорушу... Има срећника и срећних друга... Очевима. Сузе у очима – узаман... Новогодишње.

158. Из преводилачке заоставштине / Данило Киш. Приредила Мирјана Миочиновић. – Руски алманах. VII: 07 (1998) 206-214.

[Садржај:] Николај Гумиљов: Сунце духа. – Николај Олејников: Смрт хероја. – Јосиф Бродски: Успомени Феђе Добровољскога. Слепи музиканти. Глаголи. Ето посетих поново... Јеврејско гробље… – [Непознати аутор:] Не Берија, не бери бриге!...

159. Ноћ / Антонен Арто. Превео Данило Киш. – Градац. 136-137-138 (1999) 26-27. (Антонен Арто / приредила Мирјана Миочиновић)

160. Витеже анђелу подобни / Марина Цветајева. Превео Д. Киш. // Песме о љубави / избор Миодрага Сибиновића. – Београд: Paideia, 1999. – p. 85.

161. Zdesna ledine, sve do gore... / Ana Ahmatova. Prepev Danilo Kiš. // 101 ljubavna pesma: najlepši stihovi svetske ljubavne poezije / priredio Dorotej Gvozdenović. – Novi Sad: Bistrica, 1999. – p. 108.

162. Ljubavna pesma izvesnog K. M. / Đerđ Petri. Preveo Danilo Kiš. – Kovine. I: 1 (jul 2001) 18.

163. mišo i če u andima / Oto Tolnai. Prevod sa mađarskog Danilo Kiš. // Sto godina, sto pesnika: Vojvodina XX vek / [priredio] Milan Živanović. – Novi Sad: Aurora, 2001. – pp. 218-219.

164. Најлепше песме Сергеја Јесењина / избор и предговор Љубинка Милинчић. – Београд: Просвета, 2001.

[Из садржаја:] Свирај, свирај, хармонико... Мој живот. Ти мој крају забачени... Делија. Крава. Јесен. Звижди ветар око оштра плота... Верујем, верујем, среће још има... Маштања. Краљица. Ниједну више волети нећу... Плану видик у плавом пожару...

165. Довиђења, друже мој, довиђења / Сергеј Јесењин. Приредио Будимир Фатић. – Подгорица: ЦИП, 2003.

[Из садржаја:] Свирај, свирај, хармонико... Ти мој крају забачени... Јесен. Због другова, због веселих... Звижди ветар око оштра плота... О, мајко божја... Где си, где си, доме прости... Путе испод снежног смета... Зелена фризура... Краљица. Отвори ми, чувару облака... Ниједну више волети нећу...

166. Čista srca. Mama. U šta verujete... / Attila József. Preveo Danilo Kiš. – Jó Pajtás. 59: 16-17 (2005. máj. 12) 63.

167. Апокриф / Јанош Пилински. [Превео Данило] Киш. // Остаци светлости: страни песници (1964-2004). Београдски међународни сусрет писаца / приредио Мома Димић. – Београд: Удружење књижевника Србије, 2005. – стр. 38-40.

168. Живот у дифузном светлу / Јосиф Бродски. [Превео Данило] Киш. // Остаци светлости: страни песници (1964-2004). Београдски међународни сусрет писаца / приредио Мома Димић. – Београд: Удружење књижевника Србије, 2005. – стр. 295.

169. Iz prevodilačke ostavštine Danila Kiša / priredila Mirjana Miočinović. – Kovine. VI: 9 (2006) 46-52: ill.

[Sadržaj:] Devet vrata. – "Lepotice čudna drago dete..." / Gijom Apoliner. – Izgnanstvo i kraljevstvo / Margerit Jursenar. – Ako misliš / Rejmon Keno.

170. Антологија руске лирике: X-XXI век [Књ. 1]. X – прва половина XX века (до симболизма) / избор и белешке о писцима Миодраг Сибиновић. – Београд: Paideia, 2007. – 314 стр. (Библиотека поезија)

[Из садржаја:] Константин Случевски: Невеста. – Владимир Соловјев: Панмонголизам. – Инокентиј Ањенски: Туга присећања. Кафана живота. – Константин Баљмонт: Трава крај пута. – Валериј Брјусов: Надирући Хуни.

171. Антологија руске лирике: X-XXI век [Књ. 2]. Прва четвртина – средина XX века (авангарда и социјалистички реализам) / избор и белешке о писцима Миодраг Сибиновић. – Београд: Paideia, 2007. – 299 стр. (Библиотека поезија)

[Из садржаја:] Михаил Кузмин: Крај другог тома. – Марина Цветајева: Гатање. Раз-стојање: врсте, миље. – Сергеј Јесењин: Зелена фризура.