Bibliografija Danila Kiša sadrži kompletan spisak primarne literature u originalu i prevodu, sve što je objavljeno od prevodilačkog rada (uključujući posebna izdanja i tekstove u dnevnoj štampi, časopisima, antologijama i drugim monografskim publikacijama), kao i opširan izbor sekundarne literature, zaključno sa 2007. godinom.

Primarna bibliografija se oslanja na popis publikacija koji je uradila Milena Marković, objavljen u Godišnjaku SANU (prema poslednjoj verziji iz 1990. godine), dopunjen i preštampan kasnije kao "Opšta bibliografija" u poslednjem tomu Sabranih dela Danila Kiša (BIGZ, 1995). Bibliografiju je potom preuzela Branislava Stojanović, koja je dopunjenu i korigovanu verziju uradila za CD Sabrana dela (2003) i za drugo izdanje Ostavštine (2004); bitno izmenjena verzija te bibliografije objavljena je u Spomenici Danila Kiša (SANU, 2005). Primarna bibliografija konstantno je dopunjavana informacijama o novim izdanjima u originalu i prevodu, kao i o brojnim tekstovima objavljenim u antologijama, periodičnim i drugim publikacijama. Najobimniji popis sekundarne literature prvi put je objavljen u Spomenici Danila Kiša, od čega su ovde izdvojeni samo naslovi monografskih publikacija koje su u celini ili većim delom posvećeni ovom autoru, zatim zbornici i tematske celine u periodičnim publikacijama, kao i izvestan broj značajnih naučnih i publicističkih radova, a koji nisu preštampani u već navedenim knjigama i zbornicima.