Biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti čuva u svom fondu ličnu biblioteku svog dopisnog člana Danila Kiša. Lična biblioteka, pisaći sto pisca, umetničke slike i neke stvari iz zaostavštine smeštene su u Čitaonici za akademike. Ljubaznošću gospođe Mirjane Miočinović i gospođe Paskal Delpeš, lična biblioteka Danila Kiša je poklonjena Biblioteci SANU 1995. godine. Gospođa Mirjana Miočinović dopunjava svim novim izdanjima Kišovih dela postumni fond.

    Lična biblioteka Danila Kiša koja se vodi kao POSEBNA BIBLIOTEKA DANILA KIŠA (PB 30) sastoji se iz tri segmenta: (A) - Književni i prevodilački opus Danila Kiša do smrti, 15. 10. 1989. godine; (B) - Lektira Danila Kiša i (C) - Postumna izdanja Kišovih dela (1990-2001).

    Ovde dat popis obuhvata samo segment (B), odnosno Kišovu lektiru. Bibliografija Danila Kiša na ovom disku poklapa se sa izdanjima unetim u segmente (A) i (C) pa je nismo ponavljali. Ovaj popis sadrži skraćeni kataloški opis PB 30. Puni kataloški opis, koji će biti objavljen u izdanjima Biblioteke SANU, urađen je po standardima ISBD (M) i ISBD (S) i anotiran je. Za proučavanje Kišovog dela te anotacije bi mogle biti dragocene jer ukazuju na marginalije i mnogobrojne posvete. Popis lektire je podeljen po tematskim grupama. Pošto ovde nisu uneti indeksi koji povezuju sve segmente kataloga (A, B, C) načinjen je drugi raspored građe: uveden je abecedni red po autorima u svakoj tematskoj grupi.