Danilo Kiš sa roditeljima (Milicom i Eduardom Kišom) i sestrom Danicom, Subotica, maj 1936.